Στόχοι του Διαγωνισμού

Στόχοι του Διαγωνισμού

  • Να προωθηθεί η Υπολογιστική Σκέψη, στους μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ολοκλήρωσης βασικών δεξιοτήτων της τεχνολογίας με απλές ιδέες της υπολογιστικής σκέψης, ενώ στην Δευτεροβάθμια ως εργαλείο επίλυσης και εμβάθυνσης σε προχωρημένα θέματα της επιστήμης των υπολογιστών.
  • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα στην προσέγγιση S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να μπουν βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος ανακαλυπτικής μάθησης που θα δημιουργήσει ενεργούς και δραστήριους πολίτες.Προώθηση της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, υλικών και λογισμικών, καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδεών και πρακτικών μέσα από την χρήση ανοικτών τεχνολογιών.
  • Να  βοηθήσει το σχολείο να ανοιχτεί προς την κοινωνία μέσα από τις δράσεις που θα κληθούν  οι μαθητές να υλοποιήσουν, οι οποίες διερευνούν λύσεις σε προβλήματα του σχολείου τους, της τοπικής οικονομίας ή του γενικότερου κοινωνικού συνόλου.
  • Να αναπτύξει τις ικανότητες των μαθητών, την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,  την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της υπολογιστικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών.
  • Να αναπτύξει την προσωπικότητα του μαθητή, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, την δημιουργικότητα και την αυτοαντίληψη μέσα από ομαδο-συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας.

Μέσα από τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ρομποτικών διατάξεων και physical computing με χρήση ανοικτού λογισμικού και υλικού οι μαθητές εκπαιδεύονται, πάνω σε πεδία που συνδέονται με τα αναλυτικά προγράμματα του S.T.E.A.M., όπως:

  • Πληροφορικής
  • Φυσικών επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, γεωλογία κλπ) και διαφόρων εφαρμογών τους,
  • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
  • Μηχανικής και μηχανολογικών Κατασκευών
  • Σχεδίου, τεχνών και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων

Επιπλέον, οι μαθητές κατανοούν έννοιες των φυσικών επιστημών, μαθηματικών, μηχανικής, σχεδιασμού, παραγωγής, ανάλυσης αποτελεσμάτων, δοκιμών ελέγχου, ανάλυσης και αποτύπωσης ενός σύνθετου έργου (project), κλπ., ενώ παράλληλα μαθαίνουν να αναπτύσσουν δεξιότητες (soft-skills), όπως ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης χρόνου, κατανομής δραστηριοτήτων, να συμμετέχουν στην παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και να εμπλουτίζουν σχετικά άρθρα στην wikipedia.

-.-