ΔιοργανωτεςΑκαδημαϊκά ιδρύματα

uni patras
Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου

Ερευνητικά κέντρα

diofantos

 

Περιφέρειες

Δήμοι

Δήμος Τρικκαίων  

Λοιποί φορείς