Συχνές Ερωτήσεις

 • Πως μπορεί να συμμετέχει μια ομάδα στο διαγωνισμό;

Για να συμμετέχει μια ομάδα στη πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να έχει υποβάλει την ιδέα της και την τεκμηρίωση της  στο λογαριασμό της ομάδας  στο github μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022

Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή.

Δείτε τις ομάδες που συμμετέχουν στην 2η φάση του Διαγωνισμού εδώ

Μόνο η περιγραφή της αρχικής ιδέας και η λίστα του βασικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί. 

Αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει οι ομάδες να συμπεριλάβουν:

 • Το όνομα και την διεύθυνση email του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
 • Το όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου ή του επικεφαλής της ομάδας.
 • Την κατηγορία- εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα συμμετέχετε
 • Την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας μαζί με κατάλογο εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσετε
 • Το σύνδεσμο στο αποθετήριο στο github που θα έχετε δημιουργήσει (Σε αυτή τη φάση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας – ή και ότι άλλα σχέδια έχετε διαθέσιμα)

Για την πρώτη φάση της αξιολόγησης  (με απαραίτητο όρο το αποθετήριο στο github ) οι προτάσεις των ομάδων θα αξιολογηθούν με τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Αν χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες
 2. Συμβατότητα με τη θεματική του διαγωνισμού
 3. Πρωτοτυπία ιδέας
 4. Προτεινόμενο κόστος υλοποίησης.
 • Είναι υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση ανοιχτού hardware; Δεν μπορώ να συμπεριλάβω το χ εταιρικό προϊόν;

Ναι. Ο διαγωνισμός έχει σαν στόχο την προώθηση της χρήσης του ανοιχτού hardware του λογισμικού και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση. Η χρήση  κλειστού hardware και λογισμικού κλειστού κώδικα αποτρέπει την επανάχρηση του έργου από τρίτους.

 • Τι εξοπλισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ομάδα ενός Νηπιαγωγείου;

Για τις μικρές ηλικίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε hardware όπως
 • Τι εννοείτε με το “Παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για επανάχρηση” στους κανόνες του διαγωνισμού;

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός δεν έχει σαν στόχο τον ανταγωνισμό των σχολείων για το ποια κατασκευή τρέχει πιο γρήγορα ή παλεύει και πηδάει πιο ψηλά. Είναι ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός που έχει σαν στόχο και το μοίρασμα και την επανάχρηση της γνώσης. Τα έργα των ομάδων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας  για να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και από άλλα σχολεία. Το OER Canvas είναι μένα πολύ καλό πρότυπο για το πως σχεδιάζεται ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος.

 • Μπορούν να συμμετέχουν και ομάδες μαθητών από διαφορετικά σχολεία;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν την συμμετοχή τους ως “Ανεξάρτητη ομάδα μαθητών”,  αρκεί να προέρχονται από την ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης και υπάρχει υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την συμμετοχή τους.

 • Είναι όλες οι θεματικές κατηγορίες έργων αποδεκτές;

Η Φετινή Θεματική κατηγορία του Διαγωνισμού, είναι η Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι σε κάποιο βαθμό η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης, έχει όμως και μια σημαντική διαφορά: Στην ανακύκλωση, ένα χρησιμοποιημένο προϊόν αποσυντίθεται σε πρώτες ύλες που ανακτώνται προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή νέων προϊόντων. Στην κυκλική οικονομία, το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και επαναμεταποίηση, για να επαναχρησιμοποιηθεί ως καινούργιο. Μπαίνει, έτσι, φρένο στην αλόγιστη εξάντληση, ανεπιστρεπτί, των πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη και την καταστροφή της βιόσφαιρας λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της συνεπαγόμενης κλιματικής αλλαγής

Στόχος του φετινού διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κυκλική οικονομία. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ανοιχτές τεχνολογίες και μέσα από δραστηριότητες συμμετοχικής δημιουργίας θα σχεδιάσουν τρόπους με τους οποίους θα μεταμορφώσουν τις καθημερινές συνήθειες των ίδιων και της κοινότητάς τους διερευνώντας νέους τρόπους συμμετοχής σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι ομάδες μπορούν να υποβάλλουν  έργα ανοιχτών τεχνολογιών αναφορικά με θέματα κυκλικής οικονομίας  στο πλαίσιο του σχολείου τους ή και και της γειτονιάς τους.

Πιθανές κατηγορίες έργων:

 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών και εξοπλισμού
 • Εξοικονόμηση πόρων και υλικών
 • Αειφορίας
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Πράσινα χωρίς αποκλεισμούς σχολεία
 • Οικολογικής Γεωργίας- Βελτίωση παραγωγής/ συγκομιδης
 • Αστικής κηπουρικής

 Καταχωρίστε τις ερωτήσεις σας στο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ.