Χορηγοί

Χρυσοί Χορηγοί του Διαγωνισμού

Ασημένιοι Χορηγοί του Διαγωνισμού

Περιφερειακοί Χορηγοί του Διαγωνισμού

Δήμος Τρικκαίων