Συμμετοχή στην διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των έργων