Συναγερμός για την υπερκατανάλωση νερού ή ενέργειας κατά την διάρκεια ενός ντουζ. (Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά)

Συναγερμός για την υπερκατανάλωση νερού ή ενέργειας κατά την διάρκεια ενός ντουζ. (Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά)

 

Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί ένα σύστημα ελέγχου κατανάλωσης νερού και ενέργειας χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα θερμοκρασίας καθώς και ένα μετρητή όγκου ρευστού.

Η συγκεκριμένη ιδέα και η υλοποίηση ήταν του μαθητή Νικόλαου Μουστάκα της 5ème του γαλλικού συστήματος, που αντιστοιχεί ηλικιακά στην πρώτη γυμνασίου.

https://vimeo.com/user98146401/review/334257973/8ba37f71c0

Μέχρι αυτή τη στιγμή (5/5/19) έχει ολοκληρωθεί πλήρως το κομμάτι που μετράει τον όγκο και σε ενημερώνει όταν αυτός υπερβεί ένα όριο το οποίο δίνεται από τον προγραμματιστή. Όμως δεν έχει γίνει η σύνδεση με την θερμοκρασία. Ο αισθητήρας της θερμοκρασίας δουλεύει κανονικά και δείχνει τη θερμοκρασία απλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι τύποι της θερμοδυναμικής που θα μας οδηγούσαν να συνδέσουμε θερμοκρασία και παροχή με τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται.

 

Ο προγραμματισμός ξεκίνησε να γίνεται με το mBlock αλλά μετά περάσαμε σε Arduino coding αφού δεν υπήρχαν έτοιμα blocks για τους αισθητήρες της θερμοκρασίας και παροχής  που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο κώδικας στηρίχτηκε στις βιβλιοθήκες που δίνονται από τους κατασκευαστές των αισθητήρων για να τεθούν σε λειτουργία.

 

https://github.com/TelemachosKaratzas/Water-energy-alarm

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :
• Κάρτα Arduino uno
• Αναλογικός αισθητήρας ποσότητας νερού (water flow meter)
• Αναλογικός αισθητήρας θερμοκρασίας νερού (DS18B20 waterproof temperature sensor)
• Buzzer
• Led λαμπάκια
• tablet με χρήση virtuino
• Μπαταρία 9V
• Καλώδια

https://vimeo.com/user98146401/review/334257973/8ba37f71c0