ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΓΕΝΕΣΙΣ” (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) – ‘ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΓΕΝΕΣΙΣ” (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) – ‘ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ’

Γενική περιγραφή του έργου:

Το έργο μας, έχει σκοπό να προσομοιώσει ένα διαγωνισμό ανακύκλωσης μεταξύ των 2 σχολείων μιας μικρής κωμόπολης.

Στόχος – σενάριο του έργου:

Σε μια κωμόπολη λειτουργούν 2 σχολεία. Κάθε σχολείο έχει από έναν κάδο ανακύκλωσης και δίπλα σε κάθε κάδο υπάρχει ένας αυτόματος μετρητής (robot) ο οποίος μετρά το πλήθος των τεμαχίων που έχουν τοποθετηθεί στον συγκεκριμένο κάδο ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον διαγωνισμό αυτό, νικητής του διαγωνισμού είναι το σχολείο εκείνο, του οποίου οι μαθητές θα προλάβουν και θα τοποθετήσουν πρώτοι στον κάδο ανακύκλωσής του 5 ανακυκλώσιμα τεμάχια! Έτσι λοιπόν, ο πρώτος από τους αυτόματους μετρητές των σχολείων που θα ανιχνεύσει/προσμετρήσει το πέμπτο (5) ανακυκλώσιμο τεμάχιο στον κάδο του σχολείου του, πρέπει να ειδοποιήσει τον διοργανωτή του διαγωνισμού ότι το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μετρητής αυτός είναι το σχολείο νικητής.

Ο διοργανωτής του διαγωνισμού υποθέτουμε ότι είναι ένα αυτόνομο όχημα (robot) το οποίο είναι σταθμευμένο σε συγκεκριμένο σημείο της κωμόπολης και περιμένει σταθμευμένος εκεί, μέχρι να ειδοποιηθεί από τον αυτόματο μετρητή κάποιου σχολείου ότι το σχολείο αυτό νίκησε. Όταν λάβει την ειδοποίηση νίκης από κάποιο από τα 2 σχολεία, πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο από τους 2 δρόμους της κωμόπολης και να ακολουθήσει αυτόν το δρόμο μέχρι να φτάσει στο σχολείο νικητή! Όταν φτάσει στο σχολείο νικητή, σταματά μπροστά του και το βραβεύει  αναπαράγοντας μια συγκεκριμένη μελωδία.

Για την διεκπεραίωση του έργου μας χρησιμοποιήσαμε 3 robots Edison!

 Βίντεο με την ορθή εκτέλεση του έργου:

Στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ορθή εκτέλεση του έργου μας!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7BeOS2aMcaU]
 Χρησιμότητα του έργου μας:

Το έργο μας μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες περιπτώσεις και να εξυπηρετήσει πολλές και διάφορες ανθρώπινες ανάγκες.

Ειδικότερα χρησιμεύει σε περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η αυτόματη και άμεση ενημέρωση μιας απομακρυσμένης υπηρεσίας με σκοπό την (έγκαιρη) επέμβασή της.

Με χρήση ελαφρώς διαφορετικών robots ή/και με μικρές τροποποιήσεις των προγραμμάτων/λογισμικών, με τα οποία προγραμματίζονται τα robots του έργου μας, θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι εξής περιπτώσεις:

  • Αυτόματη ειδοποίηση υπηρεσιών άμεσης επέμβασης/βοήθειας (πυροσβεστική, ασθενοφόρο, αστυνομία) σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς σε σπίτι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντικατασταθεί ο Edison_μετρητής με robot το οποίο να εξοπλίζεται με αισθητήρα ανίχνευσης καπνού/φωτιάς.
  • Αυτόματη ειδοποίηση της αστυνομίας σε περίπτωση ανίχνευσης διάρρηξης σε σπίτι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα το πρόγραμμα του Edison_μετρητή.
  • Αυτόματη ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας σε περίπτωση ανίχνευσης βλάβης σε υδραγωγείο ή άλλου είδους σημαντική εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντικατασταθεί ο Edison_μετρητής με robot το οποίο να εξοπλίζεται με κατάλληλους αισθητήρες (π.χ. ανίχνευση διαρροής/υπερχείλισης κ.α.).
  • Αυτόματη ειδοποίηση του ασθενοφόρου σε περίπτωση που ανιχνευθεί ότι χειροτερεύει κρίσιμα η κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου ο οποίος μένει μόνος του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντικατασταθεί ο Edison_μετρητής με robot το οποίο να λαμβάνει συνεχώς δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου (π.χ. επίπεδο σακχάρου στο αίμα, καρδιακοί παλμοί, πίεση κ.α.).

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν – τεκμηρίωση – επεκτασιμότητα/γενίκευση του έργου κ.α.:

Για να έχετε πρόσβαρη στην τεκμηρίωση του έργου μας καθώς επίσης και σε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό (υλικά, κώδικας, επεξηγηματικές φωτογραφίες και βίντεο) επισκεφτείτε το αποθετήριό μας στο Github ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://github.com/VassileiosLadas/Genesis_Recycling_Competition.git

[Συμβουλή: Για την ευκολότερη μελέτη του έργου μας στο παραπάνω αποθετήριο, τονίζουμε ότι η μελέτη πρέπει να ξεκινήσει από το αρχείο ‘Τεκμηρίωση έργου_Διαγωνισμός ανακύκλωσης’ το οποίο βρίσκεται στον φάκελο ‘docs’. Το παραπάνω αρχείο καθοδηγεί τον αναγνώστη βήμα – βήμα ώστε να μελετήσει με τη σωστή σειρά τον σκοπό του έργου μας, την τεκμηρίωση του, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τους περιορισμούς που πρέπει να τηρηθούν κ.α.]