Αυτόματο Σύστημα ποτίσματος (e-water) – 1o EK Ρεθύμνου

Αυτόματο Σύστημα ποτίσματος (e-water) – 1o EK Ρεθύμνου

Με τη βοήθεια μικροελεγκτή ESP8266 θα καταγράφεται θερμοκρασία και υγρασία από το χώμα μίας γλάστρας και θα αποστέλλεται σε ένα ΙΟΤ broker.

Ο χρήστης μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον web θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της γλάστρας και θα δίνει εντολή για πότισμα.

Η ίδια η γλάστρα μέσα από έλεγχο θα μπορεί να ενεργοποιεί το πότισμα (σε περίπτωση που τα επίπεδα υγρασίας έχουν κατέβει πάρα πολύ ή να απορρίψει εντολή του χρήστη για πότισμα αν η υγρασία είναι ήδη πολύ ψηλά)

Επίσης το σύστημα θα διαθέτει και λειτουργία χρονοπρογραμματισμού ποτίσματος

Περισσότερα στο Github