Αυτόματο σύστημα αποθήκευσης βασισμένο σε Raspberry Pi

Αυτόματο σύστημα αποθήκευσης βασισμένο σε Raspberry Pi

Με την βοήθεια ενός Raspberry Pi και των απαραίτητων αισθητήρων και κινητήρων δημιουργήθηκε ένα αυτόματο σύστημα αποθήκευσης.

Ο μηχανισμός αποτελείται από δύο κινητήρες DC από παλαιούς εκτυπωτές καθώς και ένα κινητήρα DC από CD-ROM. Η λειτουργία του μηχανισμού είναι να παίρνει ένα αντικείμενο από συγκεκριμένη θέση εισόδου και να το τοποθετεί σε κάποιο από τις κενές θέσεις από τα ράφια που βρίσκονται μπροστά του. Δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του μηχανισμού καθώς απαιτούνταν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στα επόμενα βίντεο φαίνεται παράδειγμα της υλοποίησης μας.

https://www.youtube.com/watch?v=x4pSujQboqA

https://www.youtube.com/watch?v=gPdcfqCh67Y

Έχει υλοποιήθει πρόγραμμα για κινητό τηλέφωνο με το οποίο υπάρχει η δυνατότητα για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του μηχανισμού αλλά και για την χειροκίνητη χρήση του. Τρία στιγμιότυπα της εφαρμογής φαίνονται στην συνέχεια. Τόσο η εφαρμογή αλλά και ο κώδικας της από το AppInventor υπάρχει στο GitHub αλλά η λειτουργικότητα της είναι ακόμα εικονική.

Το αποθετήριο του autoStoragePi μπορείτε να το βρείτε στο github.