6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου – Αυτόνομη βάση γλάστρας για να μην χάνει το φυτό τον ήλιο του

6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου – Αυτόνομη βάση γλάστρας για να μην χάνει το φυτό τον ήλιο του

ΠΡΟΤΑΣΗ Αυτόνομη βάση γλάστρας για να μην χάνει το φυτό τον ήλιο του

Το σχολείο μας είναι Επαγγελματικό Λύκειο στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχει τους τομείς α) Μηχανολογίας με ειδικότητες 1) Τεχνικός Οχημάτων 2) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού 3) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 4) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητες 1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 2) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Επίσης έχει έντονη παρουσία σε Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες (Αειφόρο Σχολείο) και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Σχολείο-Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμμετοχή σε ERASMUS+)

Η πρόταση είναι για ένα αυτοκινούμενο όχημα το οποίο έτσι εμπλέκει και τους Μηχανολόγους και τους Ηλεκτρονικούς. Για να συνδυαστεί με τα Περιβαλλοντικά προγράμματα, η πρόταση είναι το όχημα να μεταφέρει μία γλάστρα. Η κατασκευή της βάση θα είναι τέτοια ώστε να μεταφέρει το φυτό πάνω της. Θα έχει αισθητήρες φωτεινότητας ώστε να ανιχνεύει την κατεύθυνση όπου θα έρχεται το περισσότερο φώς για να κινηθεί προς εκείνη την κατεύθυνση, προσέχοντας τα εμπόδια.

Τα υλικά που θα χρειαστούμε περιγραφικά είναι τα παρακάτω:

ADUINO UNO η συμβατό
Φωτοαντίστασεις
Ένα αισθητήρα υπερήχων 2 – 400cm SR04
Δύο μοτέρ για κίνηση του οχήματος με τις ρόδες του
Ένα drive motor με το L298
Πλατφόρμα για το όχημα (το σασί του οχήματος)
Ένα μικρό περιστροφικό ροδάκι επίπλων
Καλώδια για τις συνδέσεις
Ένα διακόπτη ΟΝ/ΟFF
Ένα Jack 5.5×2.1mm
Μπαταρίες
Μια μπαταριοθήκη
Βίδες και παξιμάδια
Αποστάτες πλαστικούς Η ακριβής περιγραφή των υλικών θα γίνει μετά την αγορά τους, ανάλογα με το τι ακριβώς θα είναι διαθέσιμο.

Προτείνεται επίσης η κατασκευή της βάσης από τους μαθητές, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία από τα μαθήματα ειδικότητας που διδάσκονται.

Αποθετήριο στο GitHub :

https://github.com/6epal-irakl/team6epal