4 ΓΕΛ Πετρούπολης – Oικιακός Αυτόνομος Διαχειριστής Φαρμάκων

4 ΓΕΛ Πετρούπολης – Oικιακός Αυτόνομος Διαχειριστής Φαρμάκων

4ο ΓΕΛ Πετρούπολης

Oικιακός Αυτόνομος Διαχειριστής Φαρμάκων

Domestic Automated Prescription Drug Management System (DAP-DruMS)

aka: PILLY-E BILLY

 

Κίνητρο

Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδος αποτελείται από ηλικιωμένους ανθρώπους. Σε αυτούς παρέχεται κάποια φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη και την καταπολέμηση διαφόρων προβλημάτων υγείας που φανερώνονται συνήθως σε αυτές τις ηλικίες.  Ωστόσο, πολλές φορές, πολλοί ηλικιωμένοι είτε ξεχνούν να πάρουν τα φάρμακα τους, ή ξεχνώντας ότι ήδη έχουν πάρει την αγωγή τους ξαναπαίρνουν τα φάρμακα, γεγονός που οδηγεί στην επιδείνωση των προβλημάτων τους και γενικά της υγείας τους.  Σε άρθρο του, ο Austin Frakt (“People Don’t Take Their Pills. Only One Thing Seems to Help,” New York Times, Dec. 11, 2017), αναφέρει ότι 60% των ασθενών ξεχνούν να λάβουν την φαρμακευτική αγωγή τους.

Για την αποφυγή αυτών των σφαλμάτων, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, που πάντα να θυμίζει στον ηλικιωμένο να παίρνει τα φάρμακα του και επιπλέον, να επιβεβαιώνει για την ορθή λήψη των φαρμάκων. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω απόστασης.  Έτσι ένα ρομποτικό σύστημα, που θυμίζει και ρυθμίζει τις σωστές δόσεις φαρμάκων, κατά την διάρκεια της ημέρας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα μηνύματα ειδοποίησης είναι αυτό που μπορεί να  δώσει την λύση.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου και Κοινωνικό Αντίκτυπο

Με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών κατασκευάσαμε το ρομποτικό σύστημα/πρωτότυπο που μπορεί να οδηγήσει σε μία χαμηλού κόστους κατασκευή και ελευθερία κατασκευής.  Αυτό το ρομποτικό οικιακό αυτόματο σύστημα διαχείρισης φαρμάκων ελευθερώνει την σωστή δοσολογία, και θυμίζει στον ηλικιωμένο να λάβει την δόση του τις αντίστοιχες ώρες της ημέρας.  Στο σύστημα μας έχουν προγραμματιστεί τρείς ώρες δοσοληψίας, πρωί (8:00 πμ), μεσημέρι (13:05) και βράδυ (9:00).  Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτές τισ ώρες μέσω αρχείου που διαβάζει το σύστημα.

Σε επόμενη φάση της εργασίας μπορούμε να προσθέσουμε απλό γραφικό περιβάλλον χρήστη (graphical user interface-GUI).  Υπενθύμιση αγοράς φαρμάκων όταν αυτά κοντεύουν να τελειώσουν. Όλες οι υπενθυμίσεις θα γίνονται μέσω φωνητικών μηνυμάτων και δεν θα αποσύρονται από την μνήμη μέχρι την επιβεβαίωση της αγοράς.  Μία άλλη λειτουργία του αυτόματου διαχειριστή φαρμάκων που μπορεί προστεθεί είναι η αποστολή μηνύματος σε ένα οικείο πρόσωπο του ηλικιωμένου εάν το ζητήσει ο ίδιος, ή αν ακόμη ο ηλικιωμένος του δεν έχει πάρει για κάποιο λόγο τα φάρμακα του μετά από 2 ώρες.

___________

Η αναλυτική περιγραφή του συστήματος είναι διαθέσιμη στο https://github.com/4LyceumPetroupolis/DMS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για την κατασκευή του συστήματος, όπως υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, .stl αρχεία για τα μηχανικά μέρη του συστήματος, κώδικα python, και συνδεσμολογία.

 

Σχήμα 1: Σχέδιο της ιδέας.  Φαίνεται η πρόσοψη με την οθόνη και τον χώρο συλλογής των χαπιών, και το πίσω μέρος με την θύρα επικοινωνίας.

Σχήμα 2: Σχέδιο του μηχανισμού με επεξήγηση της λειτουργίας του.

Σχήμα 3: Το σύστημα με τα επιμέρους μέρη του.