“Η Μουσική αγαπάει τον Αυτισμό”

“Η Μουσική αγαπάει τον Αυτισμό”

Ζητούμενο της συμπεριληπτικής αυτής δράσης αποτελεί η ευαισθητοποίηση των νηπίων σε θέματα που αφορούν στη βιωματική προσέγγιση της έννοιας της διαφορετικότητας και της αποδοχής του Άλλου μέσα από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογών ρομποτικής ως διαμεσολαβητικά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Βασιζόμενοι στη μεθοδολογία της θεωρίας της δραστηριότητας και την πεποίθηση ότι η μάθηση αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης, κυρίαρχο μέλημα της εκπαιδευτικής δράσης αποτελεί η «ανοικτότητα» του σχολείου.

Οι μικροί δημιουργικοί επιστήμονες, «ζωντανεύοντας» το υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Ωνάση “Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό” και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσδίδει η τεχνολογία, δημιουργούν ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό.

Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά  εξοικειώνονται με δεξιότητες μουσικής ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής, αφομοιώνουν βασικές γνώσεις οργανογνωσίας και ψυχαγωγούνται καλλιεργώντας την υπολογιστική τους σκέψη μέσα από την παιγνιώδη χρήση ενός Makeblock mTiny.

Παράλληλα, διαμοιράζονται τα αποτελέσματα της δράσης τους με τα μέλη του γειτονικού κέντρου εκπαίδευσης και διαβίωσης ενήλικων ατόμων με αυτισμό «Ελένης Γύρα» και αλληλεπιδρούν μαζί τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με την υποστήριξη του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος» και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην τοπική κοινότητα, σε μέλη διασχολικών συμπράξεων και εκπαιδευτικών κοινοτήτων, σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.