Έξυπνος χρωματικός διαλογέας δεμάτων – 7 Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

Έξυπνος χρωματικός διαλογέας δεμάτων – 7 Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

 Η ιδέα μας:

Στόχος της ομάδας μας είναι η συναρμολόγηση ενός έξυπνου ταινιόδρομου που θα καλύπτει κυρίως τις ανάγκες της διαλογής-μεταφοράς δεμάτων. Η αρχική μας ιδέα ήταν ένα μηχάνημα που μπορεί να ξεχωρίζει τα δέματα και ανάλογα με το χρώμα ενός αυτοκόλλητου,  ο αισθητήρας χρώματος θα ξεχωρίζει το δέμα και θα το πηγαίνει στον σωστό τομέα. Δηλαδή όταν ο αισθητήρας χρώματος βλέπει ένα συγκεκριμένο χρώμα, το οποίο θα είναι το κουτί του πακέτου, θα το πετάει εκτός ταινιόδρομου και θα μπαίνει μέσα σε ένα μεγάλο κουτί. Από εκεί, στο τέλος της ημέρας θα το παραλαμβάνει ο διανομέας και θα το διανέμει στην αντίστοιχη περιοχή σύμφωνα με το χρώμα (π.χ. κόκκινο -> Αιγάλεω) για να τα παραδώσει την επόμενη μέρα. 

Η κατασκευή του ρομπότ μας:

Για την κατασκευή του ρομπότ μας χρησιμοποιήσαμε το EV3 Mindstorms Core από εξοπλισμό του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε δύο μεγάλους κινητήρες, έναν μικρό και έναν color sensor. Ακόμα χρησιμοποιήσαμε  έξτρα δύο μικρά πλαστικά ποτηράκια νερού. Η διαδικασία κατασκευής του ρομπότ μας δεν ήταν καθόλου εύκολη. Χρειαστήκαμε πολλές εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε.

 

Το ρομπότ μας είναι ικανό να ξεχωρίζει το κόκκινο χρώμα με τη βοήθεια του color sensor που έχουμε τοποθετήσει στην μέση του ταινιόδρομου. Αφού δει το χρώμα, αν είναι κόκκινο το διώχνει με τη βοήθεια του μικρού κινητήρα και πηγαίνει στο ποτηράκι. Αν το χρώμα δεν είναι κόκκινο τότε συνεχίζει ευθεία.

 

 

Ο κώδικας σε πλακίδια βρίσκεται στο: https://github.com/amachg/evo

Οι μαθητές ανέπτυξαν τις γνώσεις και δεξιότητές τους κατά την επιλογή και τον συνδυασμό των επιμέρους εξαρτημάτων, αλλά και κατά την συναρμολόγηση και τον έλεγχο της λειτουργίας τους. Οι γνώσεις αυτές ανήκουν στη μηχανική, τη φυσική/ηλεκτρολογία και τη ρομποτική. Επίσης δούλεψαν και δεξιότητες όπως την κριτική σκέψη, τη συνεργασία μεταξύ τους και την επικοινωνία των ιδεών τους.

Ομάδα @robot7gymchai (instagram): Κουμπέτσος Γιάννης, Κρικέλλης Λουκάς