Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου – Arduino “Prevent Fire”

Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου – Arduino “Prevent Fire”

Περιγραφή:
Το νησί μας, η Ρόδος, το καλοκαίρι του 2023 έπαθε μεγάλες καταστροφές λόγω των πυρκαγιών που έκαψαν μεγάλο μέρος του νησιού.

Με αυτή την εργασία, η ομάδα DHA δημιούργησε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με αισθητήρα ο οποίος εντοπίζει φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες σε μια δασική περιοχή. Σε περίπτωση κινδύνου θέτει σε λειτουργία αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης μέσω σωλήνων έτσι ώστε να καθυστερήσει την πυρκαγιά μέχρι να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για τις ανάγκες της παρούσης εργασίας, το νερό αντλείται από μικρό δοχείο και διοχετεύεται σε ένα άλλο.

Arduino “Prevent Fire”

Εφαρμογή:
Στις δασικές περιοχές της Ρόδου υπάρχουν λίμνες (φυσικές ή τεχνητές), ποτάμια και πηγές τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με νερό συστήματα κατάσβεσης σε διάφορα σημεία του δάσους. Στόχος μας είναι να τα αξιοποιήσουμε για να σώσουμε από κάποια μελλοντική πυρκαγιά τα δάση και τα άγρια ζώα που απέμειναν στο νησί μας.

Θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που θα λειτουργούν με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αρχική ιδέα:
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να υπάρχει σύστημα υδρονέφωσης, αλλά λόγω μικρής πίεσης διοχεύτεσης του νερού από την αντλία και προστασίας της μακέτας η ιδέα εγκαταλείφθηκε. Επίσης, υπήρξαν δυσκολίες στην υλοποίηση δικτύου wifi που θα καλύπτει περιοχές του δάσους και θα προειδοποιεί την πυροσβεστική υπηρεσία.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του έργου:
– Καλλιέργεια ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
– Ανάπτυξη κριτικής και αλγοριθμικής σκέψης.
– Εξοικείωση με κατασκευές αυτοματισμού.
– Ενίσχυση της υπευθυνότητας των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
– Καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργασίας.

Video παρουσίασης της κατασκευής μας: https://www.youtube.com/watch?v=purHzrI5AYA

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:
Arduino Uno
Breadboard
Καλώδια / κροκοδειλάκια
Πλαστικές σωλήνες
Αισθητήρας φωτιάς
Αντλία νερού
Ρελέ
Μακέτα
Δεξαμενή νερού

Επιπλέον πληροφορίες: https://github.com/iliana-gian/DHA