Αυτόνομο Υπηρεσιακό Όχημα Πόλης με FossBot

Αυτόνομο Υπηρεσιακό Όχημα Πόλης με FossBot

CI.B.E. (CIty Bot Erasmios) 24

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CIBE αποτελεί ένα πλήρως αυτόνομο υπηρεσιακό όχημα πόλης που έχει την δυνατότητα να πλοηγείται στους δρόμους χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση από την πλευρά του χρήστη και συμβάλει στην αστ

υνόμευση, στην πυρόσβεση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι εξοπλισμένο με μια πληθώρα αισθητήρων, όπως είναι ο αισθητήρας φωτιάς, η κάμερα, που διαθέτει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αισθητήρες υπερύθρων, οι όποιοι του δίνουν τη δυνατότητα να κινείται στις λεωφόρους της πόλης. Αυτοί έχουν προγραμματιστεί ούτως ώστε να καθιστούν το όχημα αμιγώς αυτόνομο.

Το CIBE εκτελεί καθήκοντα αστυνόμευσης: Λαμβάνει δεδομένα ασύρματα, μέσω Bluetooth από μια κινητή συσκευή, η οποία έχει εγκατεστημένη την ειδικά διαμορφωμένη «έξυπνη» εφαρμογή έλεγχου που έχουμε κατασκευάσει. Ο χρήστης επιλεγεί την ταυτότητα του ατόμου, στου οποίου την αναζήτηση θα προβεί το CIBE. Στη συνέχεια το ρομπότ θα προχωρήσει στην άμεση μεταγωγή του καταζητούμενου στη φυλακή.

Επιπλέον, το ρομπότ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή νερού, το οποίο εκτοξεύεται μέσω μιας αντλίας στην εστία της πυρκαγιάς, την οποία έχει την ικανότητα να εντοπίσει χάρη στους αισθητήρες φωτιάς που διαθέτει στο δεξί και στο αριστερό του σκέλος.

Το ρομπότ, ακόμη, είναι σε θέση να προσφέρει άμεση μεταφορά ασθενών στη πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την ταυτοποίηση των ασθενών.

Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η κατασκευή του οχήματος αυτού μας έδωσε την ευκαιρία να εξασκηθούμε και να διευρύνουμε τις γνώσεις μας σε πολλαπλούς τομείς. Μάθαμε να σχεδιάζουμε τρισδιάστατα  μ

οντέλα, να τα εκτυπώνουμε, να κατασκευάζουμε ηλεκτρικά κυκλώματα και να λειτουργούμε ως ομάδα για την επίλυση των

σφαλμάτων που προκύπτουν καθ’ όλη την διαδικασία. Εξασκηθήκαμε, επιπρόσθετα, στον προγραμματισμό μέσω της python.

Τέλος, πιστεύουμε πως τα ρομποτικά υπηρεσιακά οχήματα μπορούν να α

νοίξουν τον δρόμο για καινοτομίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ρομποτικής και της αστικής μεταφοράς. Οχήματα όπως το CIBE θα αποτελούν στο μέλλον αναπόσπαστο κομμάτι των έξυπνων πόλεων.

Eκπαιδευτικοί στόχοι του έργου

Τα εκπαιδευτικά έργα που σχετίζονται με ρομποτικά υπηρεσιακά οχήματα στην πόλη μπορούν να έχουν πολλούς διάφορους εκπαιδευτικούς στόχους, ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου και το κοινό που στοχεύει να εξυπηρετήσει. Εκπαιδευτικοί στόχοι για ένα τέτοιο έργο περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση σε τεχνολογία και ρομποτική: Ένα ρομποτικό υπηρεσιακό όχημα παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία να εκπαιδευθούν οι μαθητές σε θέματα τεχνολογίας και ρομποτικής.
  • Αυτονομία και προγραμματισμός: Οι μαθητές μπορούν να μάθουν πώς να προγραμματίσουν το ρομποτικό όχημα για να ανταποκρίνεται σε διάφορες προκλήσεις στην πόλη.
  • Κοινωνικές επιπτώσεις: Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο έργο μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της ρομποτικής τεχνολογίας στην πόλη, όπως τη βελτίωση της κίνησης, τη μείωση της ρύπανσης, και άλλα.
  • Πρακτικές δεξιότητες: Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες όπως την επισκευή και τη συντήρηση του ρομποτικού οχήματος.
  • Συνεργασία και ομαδικότητα: Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο έργο μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας, καθώς οι μαθητές θα πρέπει να εργαστούν μαζί για την επίτευξη των στόχων τους.
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα: Τα ρομποτικά υπηρεσιακά οχήματα μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για καινοτομίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ρομποτικής και της αστικής μεταφοράς.

Διεύθυνση αποθετηρίου στο Github: https://github.com/CiBa24/ellak24

Λίστα προτεινόμενου εξοπλισμού:

Mini Water Pump Submersible 3-5V DC

Vertical 2 X MICROBIT V2 2 micro:Driver

 Driver Expansion Board 1 x micro: Maqueen Mechanic

Beetle 1 x Gravity HUSKYLENS

An Easy-to-use AI Machine Vision Sensor 2 x Waveshare Αισθητήρας Φωτιάς

Creality CR-PLA Filament 1.75mm 1kg White

 Multi-Hub Wheel for TT/Lego/N20 Motor – 65mm Diameter

 Mecanum Wheel Set – 48mm Diameter

– TT Motor or Cross Axle