Αυτο-Οδηγούμενο Όχημα-Ρομπότ

Αυτο-Οδηγούμενο Όχημα-Ρομπότ

 

Το αυτοκίνητο-ρομπότ θα ελέγχεται από το raspberry pi 5. Θα έχει 2 κάμερες, η μία δεν είναι ενσωματωμένη στο ρομπότ και θα είναι σε σταθερή θέση καθώς θα εντοπίζει τις γραμμές του δρόμου και η άλλη (που είναι ενσωματωμένη) έχει την δυνατότητα να κινείται, θα αναγνωρίζει πράγματα γύρω από το ρομπότ, όπως για παράδειγμα τα σήματα, με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο βασικός στόχος του ρομπότ είναι να ακολουθεί τις γραμμές του δρόμου και να αναγνωρίζει κάποια σήματα του δρόμου ώστε να αντιδρά ανάλογα. Δεύτερος στόχος είναι το ρομπότ να μην συγκρούεται με άλλα αμάξια στον δρόμο. Τρίτος στόχος είναι να προσπεράσει άλλα αμάξια και να επιστρέψει στην λωρίδα κυκλοφορίας του. Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το σύστημα βαθιάς μάθησης TensoFlow. Οι εφαρμογές που θα χρειαστούν θα γραφούν σε γλώσσα Python

Αποτελέσματα Οι παραπάνω στόχοι δυστυχώς δεν επιτεύχθηκαν για τους παρακάτω λόγους:

Ο κυριότερος λόγος ήταν η επιλογή του raspberry Pi 5 αντί του Raspberry Pi 4. Η συνεργασία του Pi 5 με to tensrflow αποδείχτηκε αρκετά δύσκολη για εμάς, καθώς όλες οι πληροφορίες αφορούσαν στο Pi 4. Δυστυχώς μας πήρε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να το κάνουμε να λειτουργήσει με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα ήταν ότι το AlphaBot Pi Robot που επιλέξαμε, είχε επίσης σχεδιαστεί για το Raspberry Pi 4 με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε και εκεί μεγάλα προβλήματα, που αφορούσαν την κίνηση του robot αλλά και την τροφοδοσία του όταν βάζαμε το Raspverry Pi 5. Στο σημείο που είμαστε τώρα έχουμε επιλύσει τα περισσότερα προβλήματα με το tensorflow και κάποια προβλήματα με το AlphaBot.

Αν σε αυτά προσθέσουμε και το λίγο χρόνο που έχουμε για να δουλέψουμε στο σχολείο τόσο απαιτητικά έργα, δυστυχώς μα οδήγησαν στο να μην έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο project και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα του χρόνου.

 

Δείτε  λεπτομέρειες στην σελίδα μας στο github    https://github.com/gymneapol/selfdrivingcar

 

Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ΕΕΛΛΑΚ   και τους συνδιοργανωτές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευση για την ευκαιρία που μας δίνουν να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας.