Σύμπραξη Oμίλων Tεχνητής Nοημοσύνης (2ο Γυμνάσιο Φλώρινας, 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας, Γυμνάσιο Βεύης Φλώρινας)

Σύμπραξη Oμίλων Tεχνητής Nοημοσύνης (2ο Γυμνάσιο Φλώρινας, 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας, Γυμνάσιο Βεύης Φλώρινας)

EXCITING ABOUT RECYCLE

Όνομα ομάδας: Eco-pupils

Όνομα σχολείου: Σύμπραξη ομίλων τεχνητής νοημοσύνης (2ο Γυμνάσιο Φλώρινας, 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας, Γυμνάσιο Βεύης Φλώρινας)

Τίτλος έργου: Excited about recycling

Διάρκεια υλοποίησης: Φεβρουάριος-Μάιος 2023

Στόχος του έργου:

  • Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα με την ανακύκλωση
  • Χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον τομέα του περιβάλλοντος
  • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με το θέμα μας – ιστοεξερεύνηση
  • Ορθή αξιολόγηση των πληροφοριών – καλλιέργεια κριτικής και αφαιρετικής σκέψης
  • Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων
  • Καταμερισμός εργασιών
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος
  • Δημιουργία ψηφιακών κάδων για γυαλί, μέταλλο και χαρτί

 

Βήματα υλοποίησης του έργου

1ο βήμα: Δημιουργία ομάδων, ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το θέμα, ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης

2ο βήμα: Συζήτηση σχετικά με την ανακύκλωση, τα οφέλη της, τη συμπεριφορά μας ως καταναλωτές και σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων

3ο βήμα: Ιστοεξερεύνηση, αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το θέμα μας

4ο βήμα: Ιδέες για συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοικτών Τεχνολογιών – καταιγισμός ιδεών – οι μαθητές καταλήγουν στη δημιουργία ψηφιακών κάδων ανακύκλωσης ( virtual περιβάλλον), οι οποίοι αναγνωρίζουν το προϊόν και ανάλογα με το υλικό κατασκευής του προϊόντος ανοίγουν ή όχι. Θα δημιουργήσουμε κάδους για γυαλί, μέταλλο και χαρτί

5ο βήμα: Διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την υλοποίηση του έργου – οι μαθητές σε ομάδες επεξεργάζονται ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για εντοπισμό της καταλληλότερης για το έργο μας πλατφόρμας

6ο βήμα: Οι μαθητές επιλέγουν για την υλοποίηση του έργου, την εκπαίδευση του μοντέλου (αναγνώριση εικόνας) να χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό εργαλείο https://teachablemachine.withgoogle.com/

Και για τη δημιουργία κώδικα επιλέγουν το free online περιβάλλον προγραμματισμού  https://playground.raise.mit.edu/create/

7ο βήμα: Από τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές επιλέγουν την αναγνώριση εικόνας και εκπαιδεύουν το μοντέλο να αναγνωρίζει προϊόντα από τα παραπάνω υλικά, τα οποία θα γίνονται δεκτά στον κατάλληλο κάδο. Σε περίπτωση που ο μαθητής/ καταναλωτής επιθυμεί να απορρίψει ένα προϊόν σε κάδο που δεν προορίζεται για το κατάλληλο υλικό, ο κάδος δεν ανοίγει, οπότε -ασκείται να απορρίπτει κάθε προϊόν ανάλογα με το υλικό κατασκευής του στον κάδο ανακύκλωσης για το οποίο προορίζεται.

8ο βήμα: Σταδιακή δημιουργία κώδικα – χρησιμοποιούμενα υλικά: αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί

9ο βήμα: Ολοκλήρωση του έργου – δοκιμή λειτουργίας του από όλους τους συμμετέχοντες

 

ο κώδικας μαζί με την υλοποίηση