Φλώρινα – Βιώσιμη πόλη

Φλώρινα – Βιώσιμη πόλη

Η Φλώρινα είναι μια μικρή πόλη στο Βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας με πληθυσμό κοντά στις 18.000 κατοίκους. Αν και είναι τριγυρισμένη από πλούσια πανίδα και χλωρίδα η πόλη μας δεν είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων, όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες μεγάλες και μικρές πόλεις στην Ελλάδα.

Η δική μας πρόταση εστιάζει στην διασύνδεση των ανοιχτών χώρων με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, καθώς και στον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας σε πολλά σημεία της πόλης ώστε να είναι χαμηλής έντασης και με την χρήση αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και αυτοματισμούς.

Έρευνα

Ολόκληρη η διαδικασία της έρευνας και αναζήτησης ιδεών υπάρχει καταγεγραμμένη στην πλατφόρμα Mural και μπορείτε να την μελετήσετε κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Αρχικά ξεκινήσαμε με τον εντοπισμό στον χάρτη της πόλης μας των σχολείων, των πάρκων, των χώρων άθλησης και πολιτισμού, καθώς και των εμπορικών χώρων. Οι μαθητές εργάστηκαν σε 5 ομάδες και τοποθέτησαν πάνω στον χάρτη τα σημεία της κατηγορίας που είχαν αναλάβει.

Στη συνέχεια οι ομάδες συζήτησαν και κατέγραψαν τα στοιχεία και τα σημεία της πόλης μας που θεωρούν όμορφα και άσχημα.

Ακολούθησαν 7 ερωτήσεις για όλες τις ομάδες οι οποίες είχαν ως σκοπό να αναδείξουν προβλήματα και ανάγκες που συναντάν οι μαθητές και όχι μόνο σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες τους στην πόλη (π.χ. Είναι απόγευμα και θέλεις να πας με την παρέα σου έξω για να παίξεται. Τι προβλήματα και τι ανάγκες αντιμετωπίζεις;)

Από αυτή την διαδικασία προέκυψαν αρκετές παρατηρήσεις. Μια συχνή αναφορά των παιδιών ήταν η έλλειψη ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων και η επικινδυνότητα των δρόμων τους οποίους πρέπει να διασχίσουν για να πηγαίνουν από τα σπίτια τους σε πάρκα, χώρους άθλησης κλπ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την διαδικασία στην πλατφόρμα συνεργασίας Mural.

Μελέτη ενοποίησης ανοικτών χώρων

Ιδιαίτερα χρήσιμη στην έρευνα μας στάθηκε και η διπλωματική εργασία του πολιτικού μηχανικού κ. Σαχινίδη Βασίλειου με τίτλο “Επανασχεδιασμός και ανάπλαση ανοικτών υπάιθριων χώρων εντός του αστικού ιστού της πόλης της Φλώρινας και λειτουργική ενοποίηση τους, σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού“, την οποία μας παραχώρησε ώστε να την μελετήσουμε.

Η συγκεκριμένη εργασία που έχει εκπονηθεί το 2017 προτείνει την ενοποίηση των βασικών ανοικτών υπάιθριων χώρων της Φλώρινας με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, την ανάπλαση των ανοικτών χώρων και την μετατροπή αρκετών από τις αρτηρίες της πόλης σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Η πρόταση μας

Ξεκινώντας από τις ανάγκες και τα προβλήματα που αναδείχτηκαν στην έρευνα μας και βασισμένοι στην μελέτη του κ. Σαχινίδη η πρόταση μας αφορά την συνένωση των χώρων πρασίνου που διαθέτει η πόλη με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους με ταυτόχρονη μεταφορά της κυκλοφορίας αυτοκινήτων περιμετρικά του κέντρου της πόλης.

Η περιοχή του νέου πάρκου και του πάρκου διοικητηρίου όπως είναι σήμερα με τρεις οδούς έντονης κυκλοφορίας να τα χωρίζουν
Η πρόταση μας με την συνένωση των χώρων πρασίνου σε ένα ενιαίο πάρκο με χώρους άθλησης, ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους οι οποίοι δεν θα διακόπτονται από τα αυτοκίνητα.
  • Ο φωτισμός των πάρκων και των ποδηλατόδρομων θα είναι αυτόματος με αισθητήρες φωτός που θα βρίσκονται στην πόλη.
  • Οι χώροι άθλησης του πάρκου θα διαθέτουν φωτισμό ο οποίος θα λειτουργεί αυτόματα αξιοποιώντας και αισθητήρες φωτός αλλά και αισθητήρες PIR για την ανίχνευση κίνησης.
  • Ο χώρος στάθμευσης θα ενημερώνει αυτόματα μια εφαρμογή για τις διαθέσιμες κενές θέσεις αξιοποιώντας αισθητήρες απόστασης.
  • Τα οχήματα θα κινούνται με την χρήση ειδικής κάμερας τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα αναγνωρίζει τον δρόμο, τα σήματα καθώς και την κίνηση από πεζούς.
  • Στο ποτάμι της πόλης θα τοποθετηθούν αισθητήρες για την στάθμη, οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι με το κεντρικό τμήμα διαχείρισης της πόλης.

Λίστα υλικών

Σύνολο: 250 ευρώ