Διασώστες του Περιβάλλοντος

Διασώστες του Περιβάλλοντος

Φτιάξαμε έναν ανιχνευτή ρύπανσης που μπορεί ταυτόχρονα να εντοπίζει τις εστίες ρύπανσης αλλά και να φροντίζει να διατηρεί καθαρό τον πλανήτη μας. Επιλέξαμε αυτό το έργο γιατί θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο για την σημαντικότητα του να φροντίζουμε το περιβάλλον και να δείξουμε ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί η μόλυνση. Το παρουσιάσαμε σαν παιχνίδι για να είναι ταυτόχρονα και διασκεδαστικό.

Το αποθετήριό μας βρίσκεται εδώ.

Το βίντεο μας είναι εδώ

Στο συγκεκριμένο έργο μας δυσκόλεψαν οι φωτογραφίες που έπρεπε να βρούμε και να προσθέσουμε στο Scratch προκειμένου να παρουσιάσουμε τις εστίες μόλυνσης ανά κατηγορία. Επίσης μας δυσκόλεψε ο κώδικας στο σημείο που σταματά να εμφανίζεται η μία εστία (πετρελαιοκηλίδα) και εμφανίζεται η επόμενη (trash).  
 
Αν είχαμε περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μας θα προσθέταμε δύο ακόμη πίστες με διαφορετικές εστίες μόλυνσης στον αέρα (τοξικά σύννεφα). Επίσης θα απεικονίζαμε και τις συνέπειες της ρύπανσης. Στην τελευταία πίστα θα υπήρχαν και σημεία στον πλανήτη όπου θα τοποθετούσαμε δεξαμενές προκειμένου να συγκεντρώνουμε όλα τα απορρίμματα και τις πετρελαιοκηλίδες. Εκεί θα πραγματοποιούσαμε ενέργειες ανακύκλωσης και βιοχημικού καθαρισμού.

Συμμετέχοντες
Μαθητές (CoderDojo Ninjas)
Μανώλης Βολυράκης (Α Γυμνασίου)
Παναγιώτης Κατσιάνος (ΣΤ Δημοτικού)
Βασίλης Κατσιάνος (Γ Δημοτικού)
Σαράντος Κούβαρης (Ε Δημοτικού)

Εκπαιδευτικός (CoderDojo Mentor)
Πολυξένη Τασσιοπούλου