2ο Νηπιαγωγείο Χανίων – Mind the…Bike!!!

2ο Νηπιαγωγείο Χανίων – Mind the…Bike!!!

Έργο για τον Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών

ΤΙΤΛΟΣ: Mind the…Bike!!!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ:  2ο Νηπιαγωγείο Χανίων

ΟΜΑΔΑ: Green Riders

ΘΕΜΑ: Πράσινη Οικονομία, Ανοιχτή και Ίση για όλους

ΣΤΟΧΟΙ: 

  • Να αντιληφθούν οι μαθητές την έννοια της πράσινης οικονομίας, εστιάζοντας στην πράσινη μετακίνηση.
  • Μέσα από την καθημερινή τους μετακίνηση προς και από το σχολείο, να υιοθετήσουν πράξεις σεβασμού προς το περιβάλλον, αναπτύσσοντας πράσινες συνήθειες.
  • Να υιοθετήσουν και να μεταδώσουν την πράσινη μετακίνηση ως μία πράξη ευθύνης προς το περιβάλλον.
  • Να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη μέσα από την εμβάθυνση για την περιβαλλοντική επίλυση ενός προβλήματος.
  • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
  • Να γνωρίσουν τις δυνατότητες των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και της χρήσης των ανοιχτών τεχνολογιών, αποκτώντας έτσι τις  απαραίτητες δεξιότητες, ώστε γίνουν δημιουργοί λύσεων.
  • Να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με βασικές αρχές προγραμματισμού και αλγοριθμικού τρόπου σκέψης και δημιουργίας κώδικα.
  • Να παίρνουν πρωτοβουλίες αξιοποιώντας την δημιουργικότητα και την επινοητικότητά τους.
  • Να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

ΥΛΙΚΑ: 1 Codey Rocky , 1 Bee Bot, 1 Bee Bot /Διαφανές πλέγμα με θήκες,1 Bee Bot /Μαθαίνω να κυκλοφορώ στην πόλη, ανακυκλώσιμα και άχρηστα υλικά, μαρκαδόροι, χαρτόνια, οικοδομικό υλικό, επιτραπέζιο υλικό και σήμανση οδικής κυκλοφορίας .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ: https://github.com/2thNipiagogioChania/Mind-the…-Bike-

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας και την καλή ποιότητα ζωής αποτελεί υποχρέωση  και δικαίωμα του καθενός. Η  χρήση του ποδηλάτου ως μέσο εναλλακτικής μετακίνησης στην πόλη και όχι μόνο, ωφελεί τον καθένα σε όλους τους τομείς της ζωής του. Με τη χρήση του καλλιεργούμε κουλτούρα για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, μειώνουμε τους ρύπους και την ηχορύπανση, επιβραδύνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η ρύπανση των υδάτων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο στόχο 11 της βιώσιμης ανάπτυξης από τον ΟΗΕ ‘’Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες’’, συχνές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης βοηθά στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ποιότητα του αέρα.

Με αφόρμηση τις εμπειρίες που μετέφερε στο συμβούλιο του σχολείου, ο μαθητής Μ. του 1ου τμήματος κατά την καθημερινή μετακίνησή του στο σχολείο με το ποδήλατό του, οι μαθητές/τριες ακολουθώντας τα βήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορούν στην έρευνα στο πεδίο αναζήτησαν:

α. κατά πόσο χρησιμοποιείται από τους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους το ποδήλατο για την μετακίνησή τους στο σχολείο 

β. πόσο εύκολη είναι η χρήση του ποδηλάτου, συγκεκριμένα εντός του αστικού ιστού που περιβάλλει το σχολείο 

γ. το οικολογικό αποτύπωμα της μετακίνησής τους στο σχολείο

Μέσα από δραστηριότητες εισαγωγής στη ρομποτική, με τη χρήση του Beebot και του Βeebot/Μαθαίνω να κυκλοφορώ στην πόλη, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τη χρήση του απλού ρομπότ και αλληλεπίδρασαν ουσιαστικά, δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ομαδικές ζωγραφιές και τη χρήση του Beebot/Διαφανές πλέγμα με θήκες, προβάλλοντας τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου. Δημιούργησαν ομαδικά το δικό τους μήνυμα για την σημασία της χρήσης του ποδηλάτου, το οποίο θα αποτελεί μέρος του οικοκώδικα του σχολείου. Προχώρησαν στη δημιουργία της πρότυπης μακέτας του ποδηλατόδρομου του σχολείου και μέσω του smart robot Codey Rocky και του προγράμματος Makeblock, γνώρισαν βασικές αρχές προγραμματισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλος στόχος του έργου ‘’Mind the…Bike’’ αποτέλεσε η εμπλοκή του Δήμου Χανίων και φορέων σχετικών με την βιώσιμη κινητικότητα στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον και την πράσινη μετακίνηση, που υλοποιήθηκαν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 2023 στα Χανιά.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 α)  Διερεύνηση του προβλήματος 

Στο εβδομαδιαίο συμβούλιο του σχολείου, ο μαθητής Μ. του 1ου τμήματος μοιράστηκε την εμπειρία και τον προβληματισμό του σχετικά με την καθημερινή μετακίνησή του στο σχολείο με το ποδήλατό του. Του αρέσει που έρχεται με το ποδήλατο, αλλά δυσκολεύεται με τα αυτοκίνητα και τον δρόμο. Με αφορμή αυτή την εμπειρία, οι μαθητές συζήτησαν και μοιράστηκαν δικές τους εμπειρίες σχετικές με το αν και πόσο χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια, οι γονείς θα κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το πώς έρχονται στο σχολείο και αν χρησιμοποιείτε από τους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους το ποδήλατο για την μετακίνησή τους στο σχολείο αλλά και το πόσο εύκολη είναι η χρήση του ποδηλάτου, συγκεκριμένα εντός του αστικού ιστού που περιβάλλει το σχολείο. 

Αφού συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις, επισκεφθήκαμε τον ιστότοπο https://greekecologicalfootprint.web.auth.gr/wpcontent/uploads/2020/11/index_prod_el.html  και ενημερωθήκαμε για την σύνδεση του ποδηλάτου με την πράσινη μετακίνηση και οικονομία, αναζητώντας το οικολογικό μας αποτύπωμα.

β) Έρευνα στο πεδίο

Σε καθορισμένο χρόνο, οργανώθηκε η μετακίνηση των  μαθητών/τριών έξω από το σχολείο με σκοπό να παρατηρήσουν και να καταγράψουν την ύπαρξη ή μη ποδηλατόδρομου, την σχετική σήμανση και τον αριθμό ποδηλάτων σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Επιστρέφοντας στο σχολείο, οι μαθητές/τριες μετέφεραν την εμπειρία τους από την έρευνα στο πεδίο και τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες καταγράφτηκαν στην εφαρμογή χαρτογράφησης coggle.it και φαίνονται παρακάτω.

https://coggle.it/diagram/ZIjQhXXRJ1sQ5h_M/t/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%BE%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89-826/4b381278db648ca7d1b0d25a8a26169ef9b6f520a9fb7420a50aa441a22af606 

Στο συμβούλιο του σχολείου αποφασίστηκε η δημιουργία ενός επιτραπέζιου διαδραστικού παιχνιδιού, που θα προβάλλει τα οφέλη από τη χρήση του ποδηλάτου και τις δυσκολίες που καταγράφηκαν και η δημιουργία μακέτας της γειτονιάς του σχολείου με την προσθήκη ποδηλατόδρομου.

γ) Υλοποίηση

Μέσα από δραστηριότητες εισαγωγής στη ρομποτική, με τη χρήση του Beebot και του Βeebot/Μαθαίνω να κυκλοφορώ στην πόλη, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τη χρήση του απλού ρομπότ και αλληλεπίδρασαν ουσιαστικά, δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ομαδικές ζωγραφιές και τη χρήση του Beebot/Διαφανές πλέγμα με θήκες, προβάλλοντας τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου. Δημιούργησαν ομαδικά το δικό τους μήνυμα για την σημασία της χρήσης του ποδηλάτου, το οποίο αποτέλεσε μέρος του οικοκώδικα του σχολείου και ενσωματώθηκε στο επιτραπέζιο παιχνίδι με QR code για να επιβραβεύει τα παιδιά στο τέλος του παιχνιδιού για την συμμετοχή τους στην πράσινη μετακίνηση.

Προχώρησαν στη δημιουργία της πρότυπης μακέτας με την προσθήκη ποδηλατόδρομου, ο οποίος οδηγεί στην είσοδο του σχολείου. Η μακέτα κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά και αντικείμενα από την σχολική τάξη, όπως οικοδομικό υλικό, εξοπλισμό και σήμανση οδικής κυκλοφορίας. Με τη χρήση του smart robot Codey Rocky και μέσω του προγράμματος Makeblock, οι μαθητές/τριες γνώρισαν βασικές αρχές προγραμματισμού και τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη μετακίνηση του ρομπότ από το σπίτι στο σχολείο, χρησιμοποιώντας μόνο τον ποδηλατόδρομο και αποφεύγοντας τον δρόμο. 

Δείτε μια σύντομη παρουσίαση του έργου εδώ:

https://youtu.be/GqX-gTGTQT0

δ) Διάχυση 

Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον και την πράσινη μετακίνηση που υλοποίησε ο Δήμος Χανίων την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιούνη, με τη συμμετοχή παιδιών, γονέων και πολιτών, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και να μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα στην τοπική κοινωνία και στους αρμόδιους φορείς της πόλης.