Βιώσιμο Κύκλο-Χωριό

Βιώσιμο Κύκλο-Χωριό

Βιώσιμο Κύκλο Χωριό

Βιώσιμο Κύκλο Χωριό

1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου.

Αρχικός Στόχος:

(Πώς ξεκινήσαμε)
Θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε ένα “Βιώσιμο Κύκλο-Χωριό”. Το Χωριό θα αποτελείται από 5 Σπίτια.  Πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένα κριτήρια προκειμένου να λειτουργήσει ένας οικολογικός οικισμός στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας. Τα “Σπίτια” θα είναι κυκλικά συνδεδεμένα μεταξύ τους και θα στέλνουν μηνύματα το ένα στο άλλο. Είναι πολύ βασικό στοιχείο στην κατασκευή η συνδεσιμότητα των “Σπιτιών”.

Τελικό Αποτέλεσμα:

Έχουμε δύο κατευθύνσεις στο Κύκλο-Χωριό μας:

 • Παραγωγός Ενέργειας – Πομπός – Δέκτης – Καταναλωτής
 • Ανταλλακτική Οικονομία & Παιχνίδια

 

 

Το χωριό αποτελείται από πέντε σπίτια, σε μορφή γεωδαιτικού θόλου,  ελεγχόμενα από micro:bit.

Προσπαθήσαμε να έχουμε “κύκλο” σε όλη τη σχεδίαση του έργου. Από τα σπίτια μέχρι και τη δομή του χωριού.

Βιώσιμο Κύκλο-Χωριό
Βιώσιμο Κύκλο-Χωριό

 

Κατεύθυνση 1:

Παραγωγός Ενέργειας – Πομπός – Δέκτης – Καταναλωτής

 

Κάθε σπίτι είναι ταυτόχρονα και παραγωγός ενέργειας (5 σπίτια – 5 διαφορετικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας), αλλά και πομπός, δέκτης και τέλος καταναλωτής.

 

Η παραγωγή ενέργειας διαβάζεται αναλογικά, διαιρείται δια πέντε και αποστέλλεται σε όλα τα σπίτια. Η αποστολή και η λήψη της ενέργειας  προσομοιώνεται με radio commands. Η ενέργεια “αποθηκεύεται” σε μεταβλητές στα επιμέρους “σπίτια”.

Η κατανάλωση προσομοιώνεται με το πάτημα των κουμπιών του microbit. Κάθε πάτημα κουμπιού αφαιρεί από την αποθηκευμένη ενέργεια. Αν γίνει κατάχρηση, βγαίνει μήνυμα μια νεκροκεφαλή (!) και το σπίτι «εξοστρακίζεται» (reset).

Εμπνευστήκαμε από την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και ονομάσαμε το κάθε σπίτι με ονόματα από αυτή.

 1. Ανεμογεννήτρια – Wind Turbine – “Αίολος
 2. Ηλιακά Ενεργειακά Συστήματα – Solar Energy Systems – “Απόλλων
 3. Παλιρροϊκό κύμα – Tidal Energy – “Κυμοθόη
 4. Βιοενέργεια – Bioenergy – “Οπώρα
 5. Χωματερή (Μεθάνιο) –Landfill (Methane) CH4 – Αυγείας

 

geodesic dome
geodesic dome paper straws

 

wind turbine

tidal energy

solar

landfill – methane

bioenergy

Κατεύθυνση 2:

Ανταλλακτική Οικονομία & Παιχνίδια

 1. Ανταλλαγή αγαθών με σύνεση
 2. Οικονομία στο ρεύμα
 3. Επαπειλούμενη Βιωσιμότητα (Παιχνίδι)
 4. Λαβύρινθος (Παιχνίδι)
 5. Τα τρία Δυαδικά Ρομποτάκια (Παιχνίδι)

ρομποτάκια

αποστολή – λήψη

λαβύρινθος
Ανταλλαγή αγαθών Ανταλλακτική Οικονομία

 

Οικονομία στο ρεύμα
(Έξυπνη διαχείριση διακόπτη φωτός)

 

Επαπειλούμενη Βιωσιμότητα
(Καταναλώνω και Τρέχεις)

Καταναλώνω και τρέχεις
Καταναλώνω και τρέχεις

 

Λαβύρινθος
Βρες την ανεμογεννήτρια,
τον ήλιο και τα κύματα

 

Τα τρία Δυαδικά Ρομποτάκια
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

Όλα τα επιμέρους έργα μπορούν να υλοποιηθούν τόσο από μαθητές δημοτικού μεγάλων τάξεων, όσο και από μαθητές γυμνασίου.
Το έργο μπορεί να καλύψει ακόμη και ένα ολόκληρο διδακτικό έτος.

Μπορείτε να δείτε τα videos και το documentation της εργασίας στο github του έργου
Άδεια χρήσης: CC-BY Αναστασία Κωνσταντέλου

Μαθητές: 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, τμήμα ΣΤ2 (Σχ.-Ετ. 21-22)
Εκπαιδευτικός: Αναστασία Κωνσταντέλου, ΠΕ86