Κηπουρική τσέπης – Green Bees

Κηπουρική τσέπης – Green Bees

Τίτλος Project: Κηπουρική τσέπης

Κατηγορία: Αστική κηπουρική

Όνομα ομάδας: Green Bees

Όνομα σχολείου: Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc

github: https://github.com/kithendor/UrbanGardening

 

Περιγραφή

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αστικών κέντρων είναι ο λιγοστός χώρος ο οποίος δεν επιτρέπει την ανάπτυξη πρασίνου σε μεγάλες εκτάσεις. Τα μικρά πάρκα, τα μπαλκόνια των σπιτιών οι ταράτσες και τα πεζοδρόμια περιορίζουν την καλλιέργεια φυτών και λουλουδιών. Την λύση σε αυτό το πρόβλημα θα δώσουν οι κάθετες γλάστρες. Οι γλάστρες θα αποτελούνται από μπλοκ. Το κάθε μπλοκ θα χωράει μέσα δυο με τέσσερα φυτά. Στο επάνω μέρος του θα μπορεί να συλλέγεται το νερό βροχής ή το νερό ποτίσματος. Στη συνέχεια θα πέφτει στο χώμα του φυτού για να ποτιστεί. Εκεί θα υπάρχει μια σίτα που θα συγκρατεί το χώμα και ταυτόχρονα θα στραγγίζει το περιττό νερό. Το νερό θα οδηγείται στο από κάτω μπλοκ ώστε να ποτιστεί και το επόμενο γκρουπ φυτών. Τέλος, αφού το νερό φιλτραριστεί, θα καταλήγει σε μια δεξαμενή νερού για να μην χάνεται. Σε κάθε γλάστρα μπορούν να προστεθούν όσα μπλοκ θέλουμε. Στο τελευταίο μπλοκ (αυτό που είναι κοντά στην δεξαμενή) θα υπάρχει αισθητήρας υγρασίας χώματος που θα είναι συνδεδεμένος με ένα MIcrobit. Όταν ο αισθητήρας μετρήσει χαμηλή ποσότητα υγρασίας το microbit θα ενεργοποιεί μια αντλία νερού που θα βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή, ώστε να ποτιστεί αυτόματα το νερό. Επίσης θα υπάρχει και χειροκίνητη λειτουργία ποτίσματος καθώς και ενδείξεις σε περίπτωση που δεξαμενή έχει αδειάσει. Για την παροχή ενέργειας θα υπάρχει μπαταρία η οποία θα φορτίζεται με ηλιακή ενέργεια.

Θεωριτικό πλαίασιο

Αστική γεωργία, αστική καλλιέργεια, ή αστική κηπουρική είναι η απασχόληση με την καλλιέργεια και την παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων εντός του αστικού ιστού ή στις παρυφές της πόλης. Οι αστικοί λαχανόκηποι καλλιεργούνται από τους κατοίκους της πόλης σε μικρές εκτάσεις είτε ιδιωτικά σε μπαλκόνια, κήπους και ταράτσες πολυκατοικιών, είτε συλλογικά σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις.[1] Δημιουργούνται από κινήσεις πολιτών που καταλαμβάνουν εγκαταλελειμμένους ή αχρησιμοποίητους δημόσιους χώρους ζωντανεύοντας τους και λειτουργώντας τους αυτόνομα με συλλογικές διαδικασίες[2]. Μία δεύτερη προσπάθεια ξεκινάει από πάνω, υποστηριζόμενη από δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες θεσμικές οντότητες.

Στις σύγχρονες κοινωνίες των αναπτυγμένων χωρών η αστική κηπουρική αντιπροσωπεύει διαφορές ιδεολογικές προσεγγίσεις που έχουν στον πυρήνα τους νέες μορφές κοινωνικών κινημάτων[3] και συλλογικής δράσης. Δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση δημιουργίας βιώσιμων κοινοτήτων υπεράσπισης ή/ και επανάκτησης του δημόσιου χώρου, επαναπροσδιορισμού της σχέσης με την τροφή και την κατανάλωση, βελτίωσης της ζωής στα αστικά κέντρα, διαχείρισης των κοινών. Η κάλυψη μέρος των διατροφικών αναγκών, η δημιουργική απασχόληση και η σωματική άσκηση στον ελεύθερο χρόνο τους αποτελούν επίσης σημαντικά κίνητρα των καλλιεργητών.

Σχεδίαση γλάστρας

Η βασική λογική είναι ότι η γλάστρα θα αποτελείται από μπλοκ με αποτέλεσμα το ύψος της να διαμορφώνεται αντίστοιχα. Η ομάδα αρχικά σχεδίασε στο tinkercad τα μπλοκ.

Στη συνέχεια εκτυπώθηκαν μερικά μπλοκ από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή

 

Κύκλωμα

O ένας αισθητήρας θα ελέγχει την υγρασία χώματος του φυτού

Ο άλλος αισθητήρας θα ελέγχει την στάθμη του νερού

Η αντλία νερού συνδέεται με μια μπαταρία και ένα ρελέ. Όταν η γλάστρα χρειάζεται πότισμα το microbit θα ανοίγει το ρελέ ώστε να περάσει ρεύμα από την μπαταρία για να λειτουργήσει η αντλία

Προγραμματισμός

Αρχικοποιούμε τις τιμές που θέλουμε σαν χαμηλότερο επίπεδο στάθμης νερού και υγρασίας χώματος. Επίσης αρχικά έχουμε κλειστό το ρελέ

Αν η στάθμη νερού είναι κάτω από το ελάχιστο όριο τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα στο Microbit με έναν προειδοποιητικό ήχο. Στην περίπτωση που υπάρχει αρκετό νερό ελέγχεται η υγρασία χώματος από τον δεύτερο αισθητήρα. Αν η υγρασία πέσει κάτω από το όριο που έχει ορισθεί ο microbit θα ανοίξει το ρελέ, διαφορετικά θα το κλείσει (ή θα παραμείνει κλειστό)