Κύκλος Είναι και Γυρίζει και η Οικονομία μας Κερδίζει – 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

Κύκλος Είναι και Γυρίζει και η Οικονομία μας Κερδίζει – 4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

Όνομα Ομάδας

Eco – tech kids

Τίτλος Έργου

Κύκλος Είναι και Γυρίζει και η Οικονομία μας Κερδίζει.

Εκπαιδευτικό Σενάριο

Ο κυριότερος σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα της Κυκλικής Οικονομίας ώστε να υιοθετήσουν μία θετική στάση συμπεριφοράς που θα ακολουθήσουν και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.  Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προσεγγίζεται μέσα από τη διαδικασία της βιωματικής εμπειρίας των μαθητών προσφέροντας νοηματοδοτημένη μάθηση με πρόσθετη παιδαγωγική αξία σε κάθε παιδαγωγική πρακτική εφαρμογή.

Το σενάριο προάγει τη μαθητοκεντρική , διαθεματική και S.T.E.A.M. προσέγγιση της γνώσης που με κεντρικό άξονα τη παιγνιώδη μάθηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, εμπλέκει τις γνωστικές θεματικές περιοχές της μελέτης περιβάλλοντος, της γλώσσας, των μαθηματικών, της δημιουργικής έκφρασης, της μηχανικής και της πληροφορικής.

Τα οφέλη από τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών μέσα στην τάξη, είναι πολλά. Τα οπτικοακουστικά μέσα, τα ψηφιακά εργαλεία και η εκπαιδευτική ρομποτική, ενισχύουν και εμπλουτίζουν το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Η μάθηση γίνεται διερευνητική, αποδοτική και ενεργητική. Πολλαπλασιάζονται τα μαθησιακά κίνητρα, διευκολύνεται η συγκέντρωση και η θετική στάση προς την απόκτηση της γνώσης. Προωθείται η συνεργατικότητα, η αυτοεκτίμηση και η ατομική πρωτοβουλία. Οι μαθητές οδηγούνται σε μία διαδικασία κριτικής και σύνθετης υπολογιστικής σκέψης με δυνατότητες αυτονόμησής τους σε επίπεδο διερεύνησης πληροφοριών και αξιολόγησης πρωταρχικών πηγών. Αναπτύσσεται ο ψηφιακός και υπολογιστικός γραμματισμός καθώς  μπορούν να παράγουν ψηφιακό υλικό, να εμπλακούν ως προς τη επίλυση προβλημάτων και να διαμορφώσουν λύσεις σε σχέση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Μαθησιακοί Στόχοι

 • Να αντιληφθούν οι μαθητές την έννοια της κυκλικής οικονομίας
 • Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της κυκλικής οικονομίας και να υλοποιήσουν ιδέες επαναχρησιμοποίησης προϊόντων
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης, χρησιμοποιώντας το ρομπότ Thymio προκειμένου να ολοκληρώσουν δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής
 • Να αποκτήσουν ικανότητες επίλυσης προβλήματος
 • Να συνεργαστούν αρμονικά για την παραγωγή εκπαιδευτικού  υλικού
 • Να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, τα ψηφιακά εργαλεία που τους δίνονται
 • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Υλικοτεχνική Υποδομή

 •  Η/Υ
 • Διαδραστικός πίνακας
 • Κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής – Thymio
 • Υλικά κατασκευής της μακέτας – Υλικά κατασκευής ομαδικής αφίσας
 • Υφάσματα, πλαστικές συσκευασίες, χάρτινα αντικείμενα, αντικείμενα από αλουμίνιο

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Α φάση – Παρουσίαση της Θεματικής

Έχοντας ως αφόρμηση τις συσκευασίες από το πρωϊνό γεύμα των μαθητών, παρουσιάστηκε στην ολομέλεια της τάξης η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας, με την προβολή επεξηγηματικού βίντεο https://youtu.be/zW7omoOmRLU

Ακολούθησε η διαδικασία ανίχνευσης των πρότερων γνώσεων των παιδιών. Με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και συζήτηση με την ολομέλεια της τάξης εξερευνήσαμε τις απόψεις και τις γνώσεις των παιδιών που σχετίζονται με το επεξεργαζόμενο θέμα. Οι απαντήσεις τους σημειώθηκαν σε έναν εννοιολογικό χάρτη με το ψηφιακό εργαλείο  https://bubbl.us/  ώστε να εντοπιστούν οι γνωστικές παρανοήσεις.

Συνεργασία με Επίσημους Φορείς

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών της Πόλης μας ώστε να εκφράσουν τις απορίες και τις σκέψεις τους. Ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος ανταποκρίθηκε άμεσα και με μεγάλη χαρά στην πρόσκλησή μας. Με την επιστημονική του κατάρτιση και την εμπειρία της θητείας του ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Οικονομικών, μπόρεσε να εξηγήσει ξεκάθαρα και με απλότητα, τα οφέλη και τον τρόπο εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας τόσο σε επίπεδο ατομικής ευθύνης όσο και σε συλλογικό επίπεδο όπως προωθείται και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας μέσα από περιβαλλοντικά προγράμματα, ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κ.α.

Έπειτα όλοι μαζί δημιουργήσαμε μία ομαδική εργασία διαχωρισμού αντικειμένων με κριτήριο το είδος και το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα.

                               

Β φάση – Επεξεργασία του Θέματος 

Για την καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία του θέματος, τα παιδιά  εργάστηκαν σε επίπεδο ολομέλειας και απάντησαν σε διαδραστικά φύλλα εργασίας.

Μπορείτε να βρείτε το διαδραστικό φύλλο εργασίας πατώντας ΕΔΩ

Μπορείτε να βρείτε το διαδραστικό φύλλο εργασίας πατώντας ΕΔΩ

 

Εργασία σε Ομάδες

Κατά τη συνέχεια ανάλυσης της θεματικής μας, συμφωνήσαμε με τα παιδιά σε ένα κοινωνικό, και μαθησιακό συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο περιελάμβανε κανόνες που έθεσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Οι κανόνες αφορούσαν τον τρόπο εργασίας των ομάδων, τον χρόνο που κατά προσέγγιση θα χρειαστούν, τη χρήση των λογισμικών και ψηφιακών εργαλείων, τον τρόπο παρουσίασης και γενικά διαδικαστικά οργανωτικά ζητήματα.

Τα παιδιά χωρίστηκαν με την αποδεκτή από όλους τυχαία επιλογή, σε τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να διατηρήσουν την ανομοιογένειά τους ως προς την ηλικία, το φύλο, το γνωστικό επίπεδο, τη συμπεριφορά, τις τεχνικές γνώσεις και τον ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών. Ο ρόλος του κάθε συμμετέχοντα όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του, συναποφασίστηκε από τα μέλη της ομάδας.

Σημαντική επίσης ήταν και η συμβολή των οικογενειών των μαθητών. Ζητήθηκε από τους μαθητές να μεταφέρουν στα μέλη της οικογένειάς τους, τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε με τη βοήθειά τους, να επιλέξουν και να φέρουν στο σχολείο, αντικείμενα για να τα επαναχρησιμοποιήσουν ανάλογα με την ομάδα δράσης όπου ανήκαν.

1η Ομάδα Δράσης – Αλουμίνιο

Η πρώτη ομάδα πραγματοποίησε τη διαδικασία της ιστοεξερεύνησης (webquest). Οι μαθητές συνέλεξαν μέσω του διαδικτύου, πληροφορίες επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων. Η αναζήτηση επιτεύχθηκε μέσα από λέξεις κλειδιά που έγραφαν τα παιδιά καθώς ήταν ήδη εξοικειωμένα να αναγνωρίζουν γράμματα στο πληκτρολόγιο. Για την αποθήκευση των σχετικών εικόνων δημιούργησαν φακέλους αποθήκευσης και πρόσθεσαν οτιδήποτε έκριναν ότι αφορά το θέμα τους.

Τα παιδιά αξιοποίησαν τις ιδέες που συνέλεξαν και προχώρησαν σε ανακατασκευή αντικειμένων από αλουμίνιο.

2η Ομάδα Δράσης – Χαρτί

Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας έπαιξαν ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι από το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων “Φωτόδεντρο” http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11091 Το συγκεκριμένο παιχνίδι ευαισθητοποίησε τους μαθητές ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που δημιουργούνται, ανάλογα με τον τρόπο ζωής μας.

Τα παιδιά φρόντισαν να φέρουν από το σπίτι τους βιβλία ή χάρτινες συσκευασίες που δεν χρειάζονται και έτσι δημιούργησαν κατασκευές με νέα χρησιμότητα.

3η Ομάδα Δράσης – Ύφασμα

Τα παιδιά αυτής της ομάδας ασχολήθηκαν με ένα διαδραστικό παιχνίδι με σκοπό τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει ανάλογα με τις συνήθειες και τις  επιλογές μας https://www.wwf-finprint.org/gr .

Η αποστολή τους ήταν να επιλέξουν από το σπίτι τους είδη ρουχισμού που δεν χρειάζονται, ώστε να αποφασίσουν ως ομάδα πως θα τα αξιοποιήσουν εκ νέου με διαφορετικό τρόπο.

4η Ομάδα Δράσης – Πλαστικό

Τα παιδιά στη τέταρτη ομάδα υλοποίησαν δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές απέκτησαν μεταγνωστικές ικανότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως επίλυση προβλημάτων, υπολογιστική σκέψη, διατύπωση εναλλακτικών λύσεων, εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

Η επιλογή του ρομπότ “Thymio” έγινε γιατί αποτελεί ένα ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο κατάλληλο ακόμη και για μικρές ηλικίες που διαθέτει προ-προγραμματισμένες λειτουργίες και εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μέσα από διαφορετικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Με το ρομποτάκι “Thymio” κάθε δραστηριότητα μπορεί να γίνει ελκυστική και ενδιαφέρουσα αφού αποκτάει μία παιγνιώδη μορφή που προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών.

Τα παιδιά για αυτή τη δραστηριότητα, έπρεπε  να αξιοποιήσουν τον κώδικα προγραμματισμού που σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό, να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του ρομπότ “Thymio”, να πειραματιστούν και να αποφασίσουν για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει προκειμένου να φτάσει στο στόχο που είχαν θέσει ως ομάδα.

Η τελική αποστολή αυτής της ομάδας ήταν να φέρουν από το σπίτι τους άδειες πλαστικές συσκευασίες ώστε να τις επαναχρησιμοποιήσουν με διαφορετική προοπτική.

Γ φάση – Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

Τα παιδιά στη γωνιά συζήτησης, παρουσίασαν τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες και τις κατασκευές που υλοποίησαν. Στο τέλος, δημιούργησαν στο διαδραστικό πίνακα, ένα συνεργατικό ψηφιακό παραμύθι με θέμα την κυκλική οικονομία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή https://bookcreator.com/ Το παραμύθι “Ένα κουτί από γάλα” κοινοποιήθηκε στο σύνολο της μαθητικής μας κοινότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το παραμύθι πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://read.bookcreator.com/fEJSmrDzmpTU5FUwPH3VuhfODGC3/o0qz26BfSqSrrTwlqTakrw

Προτεινόμενες Δραστηριότητες για Επέκταση

 • Επίσκεψη σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωση από αρμόδιους φορείς.
 • Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την κυκλική οικονομία με την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο χώρο του σχολείου και τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού που θα δημιουργηθεί από τους μαθητές.
 • Εθελοντική δράση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας με τον καθαρισμό πάρκου και πλατείας και διαμοιρασμός των αντικειμένων σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Τελικό Βίντεο Αποτίμησης του Προγράμματος

Το αποθετήριό μας στο GitHub θα το βρείτε ΕΔΩ