Έξυπνο σύστημα κομποστοποίησης – 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων (ComBots)

Έξυπνο σύστημα κομποστοποίησης – 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων (ComBots)

Είμαστε η ομάδα ComBots από το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων.

Αρχικά μελετήσαμε την υπάρχουσα κατάσταση γύρω από την κομποστοποίηση αντλώντας πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο αλλά και από βιβλία. Διαπιστώσαμε ότι ένα σύστημα κομποστοποίησης μπορεί να ελαχιστοποιήσει ή και να μηδενίσει τα απόβλητα σε όλα τα στάδια παραγωγής, αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. Βασική επιδίωξη είναι η ενθάρρυνση χρήσης δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών προσδίδοντας τη διάσταση της βιωσιμότητας στο παραγωγικό μοντέλο.

Πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση του έργου ασχοληθήκαμε με τις αρχές και τις πρακτικές της Επιστήμης των Πολιτών. Από τη στιγμή που έπεσε η ιδέα της κομποστοποίησης κάναμε την έρευνα που αναφέραμε και δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την κυκλική οικονομία και την κομποστοποίηση για τη συμπεριφορά και τις απόψεις μαθητών και πολιτών της πόλης μας. Σημαντικότερα αποτελέσματα που εξάγουμε από το ερωτηματολόγιό αναφέρονται στο βίντεο που ακολουθεί.

Η κομποστοποίηση αποτελεί ένα μέρος της Κυκλικής Οικονομίας και βοηθάει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της  Κλιματικής Αλλαγής. Η ενθάρρυνση χρήσης συστημάτων κομποστοποίησης από κοινότητες, Δήμους, Περιφέρειες, Ιδιωτικούς Φορείς και γενικότερα των πολιτών κρίνεται απαραίτητη, ειδικά στην εποχή που διανύουμε.

Δημιουργήσαμε ένα Έξυπνο σύστημα κομποστοποίησης, το οποίο μέσω αισθητήρων θα καταγράφει στο εσωτερικό του:

 1. Υγρασία μείγματος κομπόστ
 2. Υγρασία αέρα
 3. Θερμοκρασία αέρα
 4. Επίπεδα μεθανίου

Ανάλογα με τις τιμές ενεργοποιείται ένα σύστημα αερισμού, ένα σύστημα αύξησης της υγρασίας στο εσωτερικό και ένα μοτέρ που μετακινεί το περιεχόμενο του κάδου κομποστοποίησης. Όλες αυτές οι τιμές εμφανίζονται στην οθόνη που υπάρχει στην κατασκευή μας.

Αντίστοιχο σύστημα έξυπνης κομποστοποίησης δεν βρήκαμε ούτε στην ελληνική, ούτε στην ξένη αγορά. Για την υλοποίησή του χρησιμοποιήσαμε Ανοιχτές Τεχνολογίες μέσω μιας διάταξης Arduino, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τρισδιάστατη εκτύπωση.

Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν:

 • Ένα Funduino Mega2560
 • Ένα Breadboard
 • Μία Οθόνη LCD – RGB Ι2C
 • Έναν αισθητήρα Θερμοκρασίας/Υγρασίας/Βαρομετρικής Πίεσης I2C BME280
 • Έναν αισθητήρα Μεθανίου CNG – MQ-4
 • Δύο αισθητήρες εργασίας εδάφους
 • Ένα Relay 2 θέσεων
 • Μία αντλία νερού
 • Έναν ανεμιστήρα
 • Έναν βηματικό Κινητήρα 4.5kg με Οδηγό A4988
 • Καλώδια για τη διασύνδεση όλων αυτών και
 • Νήμα για την τρισδιάστατη εκτύπωση

Το κόστος όλων αυτών ανήλθε στα €150.

H σχεδίαση του κυκλώματος έγινε λαμβάνοντας υπόψη όσα ανακαλύφθηκαν από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Στην αρχή είδαμε τον κάθε αισθητήρα και σύστημα ενεργοποίησης, αλλά στο τέλος τα συνθέσαμε όλα μαζί. Η έρευνά μας, τα σχέδια των κυκλωμάτων και ο κώδικας για την υλοποίηση του έργου μας είναι διαθέσιμα στο github (https://github.com/1epaltrik/combots).

Tο βίντεο με την παρουσίαση του έργου, από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή του θα το βρείτε στην ιστοσελίδα https://youtu.be/cvGBoXvN4oI

Στόχος μας μετά τον διαγωνισμό είναι να παρουσιάσουμε την ιδέα μας στον Δήμο που κατοικούμε, προτείνοντας να τοποθετηθούν στην πόλη κάδοι κομποστοποίησης μεγαλύτερης κλίμακας που θα χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που ανακαλύψαμε για τη συμβολή της έξυπνης πόλης μας στην κυκλική οικονομία.