1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας – Φροντίζοντας για το περιβάλλον μας

1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας – Φροντίζοντας για το περιβάλλον μας

Το πρόβλημα – Η ιδέα

Έχοντας σαν κύριο άξονα θεματικής το περιβάλλον και την ανάγκη μας να συνεχίσουμε να ζούμε αρμονικά με αυτό, παίρνοντας ότι καλύτερο μπορεί να μας προσφέρει βοηθώντας συγχρόνως στην διατήρησή του, η ομάδα ρομποτικής του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας κατέληξε στα παρακάτω:

Όλοι συμφώνησαν ότι περιβάλλον μπορεί να είναι Ο χώρος όπου κατοικούμε – το σπίτι μας Ο χώρος λίγο πιο έξω από το σπίτι μας – η αυλή μας Ο χώρος πέρα από το σπίτι μας – το δάσος

Στην πρώτη περίπτωση θα ήταν θεμιτό να δημιουργηθεί ένα έξυπνο σπίτι με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.  Ένας τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι μέσω των συστημάτων σκίασης ενός σπιτιού. Οι τέντες (και γενικότερα τα συστήματα σκίασης) είναι κατεβασμένες όταν έχει μεγάλη ηλιοφάνεια και ζέστη, ενώ είναι ανεβασμένες σε περιπτώσεις μη ηλιοφάνειας με στόχο τον καλύτερο αερισμό του σπιτιού ή σε περιπτώσεις ηλιοφάνειας και κρύου με στόχο την θέρμανση του σπιτιού

Στη δεύτερη περίπτωση οι μαθητές πρότειναν τη δημιουργία ενός αστικού κήπου όπου οι ανάγκες για νερό θα είναι ελεγχόμενες. Το σύστημα ποτίσματος ενεργοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει κατάλληλη υγρασία στα φυτά. Αποφεύγονται οι ζεστές μεσημβρινές ώρες κατά τις οποίες η μεγάλη ζέστη μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των φυτών με το πότισμα αλλά και μεγάλη απώλεια νερού λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της επακόλουθης εξάτμισης.

Στην τρίτη περίπτωση στόχος είναι η προστασία του δάσους. Πόσες φορές δεν έχει εξαπλωθεί μια πιρκαγια γιατί δεν υπάρχει άμεση ειδοποίηση για αυτή.
Στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία ενός αυτοκινούμενο οχήματος ανίχνευσης καπνού ή φωτιάς μέσα στο δάσος και η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών.

Η Υλοποίηση

Η υλοποίηση των τριών παραπάνω υποσυστημάτων θα γίνει με χρήση του μικροελεγκτή Arduino και κατάλληλα περιφερειακά (αισθητήρες, μοτέρ κλπ) Για κάθε υποσύστημα χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα:

Σπίτι 2 Arduino UNO 2 Breadboard 1 Light Sensor 1 Temperature Sensor 1 10KΩ resistor 1 4.7KΩ resistor 1 HC-SR501 Motion Sensor 2 DC Motor 1 L293D Motor Drive Module N Jumper Wires

Κήπος 1 Arduino UNO 1 BreadBoard 1 Soil Moisture Sensor 1 Temperature Sensor 1 10KΩ resistor 1 4.7KΩ resistor 1 L293D Motor Drive Module 1 Mini water pump N Jumper Wires

Δάσος

1 Smart Robot Car Chassis Kit Speed Encoder Battery Box For Arduino 1 Arduino UNO 1 Breadboard 1 ESP8266 WiFi Module 1 L293D Motor Drive Module 1 IR fire sensor N Jumper Wires

Το αποτέλεσμα