Βωβοτυφλό Σύστημα Επικοινωνίας

Βωβοτυφλό Σύστημα Επικοινωνίας

Βωβοτυφλό Σύστημα Επικοινωνίας

Η φιλοδοξία του έργου αυτού είναι να επιχειρήσει την επικοινωνία ενός βωβού και ενός τυφλού προσώπου.
Το βωβό πρόσωπο χρησιμοποιεί μια παλιότερη τεχνολογία επικοινωνίας, τον κώδικα Morse.
Το τυφλό  πρόσωπο χρησιμοποιεί τον κώδικα Braille.
Η επικοινωνία είναι μονόπλευρη, ο βωβός στέλνει μήνυμα στον τυφλό μέσω Κώδικα Morse.
Ο τυφλός λαμβάνει το μήνυμα του βωβού μέσω κώδικαBraille.

Πως δικαιολογείται το έργο μας στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης

Προσεγγίσαμε κατά κάποιο τρόπο τη μηχανική μετάφραση
(Η μηχανική μετάφραση είναι μια διαδικασία όπου ένα υπολογιστικό σύστημα μεταφράζει από έναν κώδικα σε έναν άλλο, χωρίς ανθρώπινη παρεμβολή).

Υλοποίηση

Ο βωβός πατά ένα Pushbutton (κουμπί) και δημιουργεί τις τελείες και παύλες πατώντας το κουμπί στο ρυθμό που απαιτεί το σύστημα Μorse .

Το μήνυμα του βωβού εισάγεται σε ένα  σύστημα Arduino, αποκωδικοποιείται και κωδικοποιείται σε σύστημα Braille. Ο κώδικας Braille που προκύπτει εξάγεται από το Arduino και ενεργοποιεί ένα σύστημα 6 Vibration Motors (Δονητές). Οι 6 δονητές είναι τοποθετημένοι σε διάταξη που προσομοιώνει το σύστημα Braille (Τρεις γραμμές – Δύο στήλες).

Προσομοίωση στο Tinkercad

Στο παρακάτω κύκλωμα που προσομοιώθηκε στο Tinkercad χρησιμοποιήσαμε led για να βλέπουμε τον κώδικα Braille.

Το σύστημα Morse υλοποιείται με ένα Push Button ως είσοδος του χρήστη. Με ένα led και ένα Buzzer ελέγχουμε την είσοδο του Morse.

To σύστημα Braille υλοποιείται με 6 leds, τοποθετημένα σε τρεις γραμμές – δύο στήλες, ώστε να προσομοιώνει τη διάταξη των κουκκίδων Braille.

Δείτε το στο Tinkercad

Δείτε το και στο github, στο φάκελο ArduinoPrgrmCircuit

 

“Πατέντα”

Το πραγματικό κύκλωμα, αντί για led στο σύστημα του Braille έχει vibrators.

Χρησιμοποιήσαμε vibrators των 12mm. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητα εξαρτήματα, τα τοποθετήσαμε μέσα σε θήκες ασπιρίνης και ταιριάζαν απόλυτα.

 

χρησιμοποιήσαμε κουτί ασπιρίνης για να τοποθετήσουμε τους δονητές

Μέσα στον πάνω αριστερά θύλακα της ασπιρίνης έχουμε τοποθετήσει έναν vibrator

πως χωράει ο βιμπαιτορ στην ασπιρίνη βλέπετε έναν δονητή στον θύλακα

Τοποθετώντας τα δύο δάκτυλά μας, νιώθουμε τις δονήσεις των vibrators.

———————————————————————————————————————–

Βίντεο

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς γράφουμε Σ με Morse και πως αποκωδικοποιείται σε Braille.

Δείτε και άλλα βίντεο στο github, στον φάκελο videos.

Εφαρμογή στο έργο

Στο έργο μας υλοποιήσαμε τη μετατροπή των κεφαλαίων ελληνικών γραμμάτων από Morse σε Braille


Προγράμματα σε Scratch

Συμπληρωματικά, υλοποιήσαμε και ορισμένα προγράμματα σε Scratch.

Δείτε αναλυτικά στο github τον φάκελο scratch files

sos in Morse.sb3
Παίζει το SOS σε Morse με νότες

Morse code PLAY greek letters.sb3
Αναπαραγωγή (οπτικά και ακουστικά) όλων των Ελληνικών κεφαλαίων γραμμάτων σε Morse με χρήση λίστας.

DecodeMorseLetterGreek.sb3
Δώσε τη συμβολοσειρά Morse να σου πω ποιο γράμμα και σε ποια θέση της λίστας (Index) βρίσκεται.

braille greek sequential display.sb3
Δείχνει το ένα μετά το άλλο τα Ελληνικά κεφαλαία γράμματα σε διάταξη Braille

 

braille greek ask letter arrays ok.sb3
Δώσε το γράμμα, βγάζει τον κώδικα Braille

makeLetter in Scratch 3.sb3
Η πιο απαιτητική συνάρτηση που φτιάξαμε στο Arduino. Συγκρότηση της συμβολοσειράς με τελείες και παύλες που αποτελούν ένα γράμμα σε Morse. Την υλοποιήσαμε και σε Scratch. Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο κενό για να προσομοιώσουμε το push button.
Στο github, στο φάκελο makeLetterMorse υπάρχει ένα λογικό διάγραμμα, το πρόγραμμα σε Scratch και το πρόγραμμα σε Arduino που υλοποιεί την παραγωγή μιας συμβολοσειράς (τελείες και παύλες) που αποτελούν ένα γράμμα Morse.

 

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το έργο

github: vovotyflosys

 

Εκπαιδευτικός:
Αναστασία Κωνσταντέλου, ΠΕ86

Μαθητές:
Θεοφάνης ΤΧΧΧΧΧΧΧ (ΣΤ’ Δημ – Α’ Γυμν)
Δημήτριος ΜΧΧΧΧΧ (ΣΤ’ Δημ – Α’ Γυμν)
Σοφία ΚΧΧΧΧΧΧ (ΣΤ’ Δημ – Α’ Γυμν)
Αναστασία ΚΧΧΧΧΧΧΧ (Δ’ Δημ- Ε’ Δημ)
Ζωή ΓΧΧΧΧΧ (ΣΤ’ Δημ – Α’ Γυμν)