Ο Εντ ανακαλύπτει τη μυστική γλώσσα των δέντρων- Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου

Ο Εντ ανακαλύπτει τη μυστική γλώσσα των δέντρων- Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΕΑΣ

Η επικοινωνία αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα για την ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων, ενώ βοηθά στην ανίχνευση πληροφοριών για την κατανόηση του περιβάλλοντος. Όλα τα έμβια όντα αποκτούν κώδικες επικοινωνίας που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο άνθρωπος από τη γέννησή του προσπαθεί να επικοινωνήσει και να ανταποκριθεί στο περιβάλλον του αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολλές δεξιότητες που σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση των ερεθισμάτων που λαμβάνει. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό από την προσχολική ηλικία να καλλιεργούνται οι δεξιότητες που θα βοηθήσουν το άτομο να αλληλεπιδράσει αποτελεσματικά με τον περίγυρό του.
Σκοπός της δράσης ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νηπίων μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, προκειμένου να εξερευνηθούν και να ανιχνευθούν μηνύματα του φυσικού κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου, το οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή του Νομού Εύβοιας, αναζήτησαν μηνύματα που συνδέονται με την προστασία της περιοχής τους που συχνά βιώνει τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών και των πλημυρών. Τα δέντρα και ένα μυρμήγκι αποτέλεσαν τους βασικούς ήρωες της ιστορίας.

Στόχοι της δράσης ήταν:

-η ανίχνευση πληροφοριών που σχετίζονται με τα δέντρα
-η αναζήτηση απειλών του άμεσου φυσικού περιβάλλοντος
-η δημιουργία ιστορίας με αρχή-μέση-τέλος
-η κατασκευή μακέτας
-η χρήση άχρηστων υλικών για την κατασκευή στοιχείων της μακέτας
-η δημιουργία κώδικα διαδρομής
-η κωδικοποίηση κινήσεων
-η αποκωδικοποίηση μηνυμάτων
-η ανάπτυξη προκλήσεων
-η διερεύνηση και πρόταση λύσεων
-η συνεργασία
-η ανατροφοδότηση
-η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων

Απαραίτητος εξοπλισμός: Ρομπότ Edison, τάμπλετ, φορητός υπολογιστής

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου συμμετέχουν σε μια στρατηγική σύμπραξη μεταξύ σχολείων του Erasmus+ με τίτλο “Ecomates” με τριετή διάρκεια (2020-2023). Βασική προτεραιότητα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων μέσα από την προαγωγή των 17 Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη δράση έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα “Ecomates” να κάνει έρευνα πεδίου σχετικά με το φυσικό πλούτο της αυλής του σχολείου και να ανιχνεύσει προβλήματα που συνδέονται τις απειλές των δέντρων. Εμψυχωτής των δράσεων ήταν ένα μυρμήγκι (ρομπότ Edison), το οποίο βοήθησε τους μαθητές να δημιουργήσουν μια ιστορία ανακαλύπτοντας το περιβάλλον τους. Η χρήση της τεχνολογίας (τάμπλετ, φορητός υπολογιστής) υποστήριξε και εμπλούτισε τις δραστηριότητες που θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Πρώτο στάδιο:

Οι μαθητές εξερεύνησαν την αυλή του σχολείου ανακαλύπτοντας μυρμηγκοφωλιές και αποφάσισαν να προτείνουν ως ήρωα ένα μυρμήγκι που το ονόμασαν Εντ, από το ρομποτάκι Edison. Στη συνέχεια, το κατασκεύασαν χρησιμοποιώντας LEGΟ και συνδέοντάς τα κομμάτια με τις υποδοχές του εξοπλισμού.

 

Η πρώτη πρόκληση που έδωσε στην ομάδα ο Εντ ήταν η αναγνώριση των δέντρων που υπάρχουν στην αυλή. Οι μαθητές ανίχνευσαν τα δέντρα και δημιούργησαν τις δικές τους αφίσες.

Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου6

Η δεύτερη πρόκληση του Εντ αφορούσε την ανάγνωση ενός παιδικού βιβλίου (“Ο μαγικός κόσμος των δέντρων”) που έδινε σημαντικές πληροφορίες για τον κύκλο ζωής των δέντρων, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους. Το μυρμήγκι πρότεινε στα νήπια να μάθουν τον τρόπο που μπορούν να βρουν χρήσιμες λεπτομέρειες για τη ζωή και τις απειλές ενός δέντρου. Έτσι, οι μικροί εξερευνητές επέστρεψαν στην αυλή και επεξεργάστηκαν τους κορμούς των δέντρων.

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς τους διαπίστωσαν ότι οι δακτύλιοι σε έναν κορμό κρύβουν σημαντικές λεπτομέρειες για το κάθε δέντρο.

Επεξεργασία κορμών δέντρων

 

Δεύτερο στάδιο:

Μετά την αρχική συλλογή πληροφοριών, οι μαθητές ξεκίνησαν να δημιουργούν την μακέτα της δράσης την οποία εμπλούτισαν με κατασκευές από άχρηστο υλικό, αλλά και LEGO.

Ο Εντ έδωσε νέα αποστολή στην ομάδα να αναπαραστήσουν την αυλή του σχολείου τοποθετώντας στα σωστά σημεία της μακέτας τα αντικείμενα.

Κατασκευή μακέτας

 

Τρίτο στάδιο:

Οι μαθητές δημιούργησαν βίντεο για κάθε δέντρο της αυλής τους, το οποίο μετατράπηκε σε κώδικα QR και τοποθετήθηκε δίπλα στο ομοίωμά του στο χάρτη.

Ελιά

Αμυγδαλιά

Καλλιστήμονας

Ακακία

Μουσμουλιά

Λιγούστρο

Πλάτανος

Κυπαρίσσι

Ακολούθως, δημιουργήθηκε ο κώδικας της δράσης με βάση τις πληροφορίες που έδιναν τα δέντρα.

Αλγόριθμος- QR κώδικες

 

Τέταρτο στάδιο:

Για την ανατροφοδότηση των γνώσεων που είχαν αποκτήσει τα νήπια έως αυτό το σημείο δημιουργήθηκε ένα Escape Room με στόχο να αποκτήσουν ένα κλειδί (κύκλοι με διαφορετικά χρώματα), προκειμένου να κωδικοποιήσουν τις κινήσεις που είχαν τοποθετήσει στη μακέτα. Ο Εντ προκάλεσε τους μαθητές να παίξουν το παιχνίδι για να ανακαλύψουν το μυστικό για το επόμενο στάδιο.

Ο Εντ και η μυστική γλώσσα των δέντρων Escape Room

Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση κινήσεων

 

Πέμπτο στάδιο:

Στο τελευταίο στάδιο, οι μαθητές προγραμμάτισαν το ρομπότ χρησιμοποιώντας τα τάμπλετ και το φορητό υπολογιστή του σχολείου. Ο Εντ αρχικά ακολούθησε τη διαδρομή του τρίτου σταδίου, η οποία εμπλουτίστηκε και με τις απειλές που θέτουν τα δέντρα σε κίνδυνο. Στόχος τους ήταν να προτείνουν λύσεις στο μυρμήγκι, ώστε να προστατέψουν τα δέντρα της αυλής και να βρουν τα σποράκια της ζωής.

Ο Εντ και τα σποράκια της ζωής

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ομάδα “Ecomates” είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει τις δικές της δεντρο-ιστορίες περιλαμβάνοντας λεπτομέρειες που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα πεδίου, αλλά και από την ανάγνωση βιβλίων. Οι μικροί εξερευνητές ανακάλυψαν πληροφορίες στους δακτύλιους των κορμών και αναπαράστησαν στη μακέτα που δημιουργήθηκε την αυλή του σχολείου. Έπειτα, δημιούργησαν το δικό τους αλγόριθμο και κωδικοποίησαν τις κινήσεις τους με βάση ένα ψηφιακό παιχνίδι που είχε σαν στόχο να τους παρέχει ένα κλειδί για το επόμενο στάδιο. Μετά την αποκωδικοποίηση, ακολούθησε ο προγραμματισμός του ρομπότ προκειμένου να ξεπεράσει τα εμπόδια που υπήρχαν στη διαδρομή, προτείνοντας λύσεις. Η ομάδα κατάφερε να βρει “Τα σποράκια της ζωής” αξιοποιώντας όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν μέσα από αυτή τη δράση, λαμβάνοντας το βραβείο του “ενεργού πολίτη και προστάτη της Γης”.