Ο Άυλος Θυρωρός

Ο Άυλος Θυρωρός

Με μια κάμερα στην εξωτερική πόρτα που συνδέεται σε ένα υπολογιστή μπορούμε να βλέπουμε ποιοι βρίσκονται απέξω (επισκέπτες), και να παίρνονται αυτόματες αποφάσεις. Το σύστημα κατευθύνει ειδοποιήσεις ανάλογα με τα πρόσωπα που αναγνωρίζει μέσα από την κάμερα. Η επικοινωνία του συστήματος με τους (εσωτερικούς) χρήστες γίνεται μέσω (ασύρματου) τοπικού δικτύου. Οι χρήστες διαθέτουν τερματικούς σταθμούς, για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Το κεντρικό σύστημα μπορεί να επικοινωνεί (μέσω API) και με κατάλληλες εφαρμογές σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ακόμα και εκτός κτιρίου (μέσω του Διαδικτύου). Το λογισμικό χρησιμοποιεί python3 με κατάλληλες βιβλιοθήκες σε raspberry pi και παραμετροποιείται εύκολα.