ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 5 – “Μια ποδιά ταξιδεύει για την ελευθερία”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 5 – “Μια ποδιά ταξιδεύει για την ελευθερία”

“Μια ποδιά ταξιδεύει για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 5

1o  Νηπιαγωγείο Μουρικίου  

Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματεύεται ένα διαθεματικό τρόπο εισαγωγής συνδυασμού της μηχανικής με την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τις τέχνες – πολιτισμό και αφιερωμένο στα “200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση”. Απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου που δεν έχουν έρθει πότε σε επαφή με τον κόσμο της εφεύρεσης και των μηχανών που μπορούν να αναπαράγουν τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου. Συγκεκριμένα έρχονται σε επαφή με το κιτ εφεύρεσης «Makey Makey», μια μηχανή με πλακέτα κυκλώματος, κλιπ αλιγάτορα και καλώδιο USB. Εντάσσεται τόσο στο πρόγραμμα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου «Παιδί και Πληροφορική/Νέες Τεχνολογίες» όσο και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση» για το νηπιαγωγείο. Τα παιδιά ενώνουν τα κλιπ αλιγάτορα σε δική τους δημιουργία που φτιάχτηκε με πλαστελίνη δίνοντας τις κατάλληλες εντολές στο περιβάλλον του scratch ώστε αγγίζοντας συγκεκριμένο σημείο της δημιουργίας τους να ακούγεται η ανάλογη στροφή από το δικό τους μουσικό κομμάτι που έχουν δημιουργήσει.

Λέξεις κλειδιά: Makey Makey, Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαθεματικότητα, Πολιτισμός, Τέχνες, Ελευθερία

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα σημαντικό ενδιαφέρον στο χώρο της επιστήμης για την περιοχή της απτικής αλληλεπίδρασης, η οποία αποτελεί μία ειδική περίπτωση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Η απτική αλληλεπίδραση αφορά τη φυσική επαφή που πραγματοποιείται με στόχο την αντίληψη ή τον χειρισμό αντικειμένων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορούν να συμβούν όταν ένα πραγματικό ανθρώπινο χέρι ακουμπήσει είτε ένα άλλο πραγματικό αντικείμενο είτε ένα εικονικό αντικείμενο (Γωνίδα & Μαρκουλής, 1998) .

Η λειτουργία των απτικών επιφανειών στηρίζεται στη χρήση της αφής ως μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ υπολογιστή και ανθρώπου. Η αφή, αν και δε θεωρείται από πολλούς µία από τις σημαντικές αισθήσεις, στην πραγματικότητα τη χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή µας. Είμαστε συνηθισμένοι να χρησιμοποιούμε τα χέρια µας για να εξερευνήσουμε και να αλληλοεπιδράσουμε µε τα αντικείμενα τριγύρω µας, να δεχόμαστε µέσω της αφής πληροφορίες από το περιβάλλον και να αποκτούμε καλύτερη αντίληψη του κόσμου (Ιωάννου & Μπράτιτσης, 2017) .

Το Makey Makey ανήκει στην απτική τεχνολογία (ή στα αγγλικά «tangible technology») και δημιουργήθηκε για να μετατρέπει σε πλήκτρο οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο μαζί του. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελείται από την πλακέτα Makey Makey, ένα καλώδιο USB (για τη σύνδεση της πλακέτας με τον Η/Υ), εφτά κροκοδειλάκια (καλώδια που συνδέουν την πλακέτα με το νέο μας πλήκτρο) και εφτά συρματάκια διασύνδεσης (Παπουτσή & Φωκίδης, 2019).

Το Makey Makey βασίζεται στην παραμικρή ανίχνευση ηλεκτρικής αγωγιμότητας και πειραματιστήκαμε μαζί του κάνοντας ατέλειωτα παιχνίδια με τον ηλεκτρισμό. Θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαθεματική προσέγγιση προκειμένου να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών. Σ’ αυτό ευνοεί η ρομποτική εφαρμογή είτε υπάρχουν αδυναμίες είτε όχι σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, στην προκειμένη περίπτωση στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση» ( ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι.,2003).

Σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου

Το παρόν σενάριο με τίτλο «Μια ποδιά ταξιδεύει για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 στο 1ο Νηπιαγωγείο Μουρικίου. Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν αυτοί που φοιτούσαν στο ολοήμερο τμήμα, με αριθμό παιδιών 12. Οι μαθητές τις περισσότερες φορές δούλευαν σε δύο ομάδες αλλά υπήρχαν χρονικές στιγμές που ήταν χωρισμένοι στις ομάδες των ερευνητών, των επιστημόνων, των σχεδιαστών, των κατασκευαστών και των προγραμματιστών.

Μία ποδιά ενός καλλιτέχνη, είναι «φυλακισμένη» σε ένα κλουβί ενός πουλιού όταν οι μαθητές το βλέπουν ξαφνικά κρεμασμένο σε ένα δέντρο του σχολείου. Τα παιδιά ελευθερώνουν την ποδιά και καθημερινά ανακαλύπτουν μέσα στις τσέπες της στοιχεία που αφήνουν κάποιοι άγνωστοι με το όνομα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 5». Τα στοιχεία αφορούν έργα τέχνης από την τέχνη της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της φωτογραφίας και από λόγια κείμενα ποίησης και λογοτεχνίας, δηλαδή από τέσσερις τέχνες. Τα παιδιά γνωρίζουν την ελευθερία μέσα από τα έργα τέχνης των τεσσάρων τεχνών εκτός από μία τέχνη που θα δημιουργήσουν με τη βοήθεια του makey makey. Η τέχνη αυτή θα είναι της μουσικής, δηλαδή ο πέμπτος ελεύθερος.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στο νηπιαγωγείο για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καταστάσεις που για τους ενήλικες είναι δεδομένες γίνεται η προσέγγιση μέσα από ανθρωποποίηση αντικειμένων (Σιβροπούλου, 2003). Σε αυτό το σενάριο πήραν ανθρώπινη μορφή οι τέσσερις μασκότ της ελευθερίας, το πινέλο, η φωτογραφική μηχανή, η σπάτουλα και ένα μολύβι. Μέσα από αυτές τις μασκότ τα παιδιά θα γνωρίσουν την έννοια της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ που θα τους βοηθήσει να γράψουν, να μελοποιήσουν και να συνθέσουν ένα τραγούδι για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Στη συνέχεια κατασκευάζοντας τον πέμπτο ελεύθερο από πλαστελίνη θα ενώσουν τα κροκοδειλάκια – καλώδια με την πλακέτα του makey makey και αυτή με το καλώδιο USB στον υπολογιστή. Κάθε φορά που θα αγγίζουν ένα σημείο από τον πέμπτο ελεύθερο που θα έχει τη μορφή ενός πύργου με διάφορα στοιχεία από το μουσικό τους κομμάτι τότε θα ακούγεται και η αντίστοιχη στροφή, αφού θα έχουν πρώτα δώσει τις κατάλληλες εντολές στο περιβάλλον του scratch (Παπουτσή, 2019) .

Στόχοι του προγράμματος:

  • να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ μέσα από τα έργα τέχνης.
  • να δημιουργήσουν τα παιδιά τον πέμπτο ελεύθερο ο οποίος θα είναι μία δικιά τους μασκότ που θα τραγουδάει με τη βοήθεια του makey makey αγγίζοντάς την.
  • να διαπιστώσουν τα παιδιά ότι η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται από την ανθρώπινη παρέμβαση δημιουργώντας ένα ρομπότ.
  • να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 5

12 (προνήπια – νήπια, ηλικίες 4 – 5 ετών αντίστοιχα).

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναλάβουν ρόλους.

Οι ρόλοι είναι:

Οι ερευνητές: Η ομάδα αυτή των μαθητών/τριων θα μελετήσει της πληροφορίες και τα στοιχεία της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Οι επιστήμονες: Η ομάδα αυτή των μαθητών/τριων θα μελετήσει και θα εξηγήσει στις άλλες ομάδες ποια είναι τα αγώγιμα υλικά και τη σχέση τους με τον ηλεκτρισμό.
Οι σχεδιαστές: Η ομάδα αυτή των μαθητών/τριων θα σχεδιάσει τον 5ο Ελεύθερο και θα τοποθετήσει τα κροκοδειλάκια – καλώδια του makey makey στις σωστές θέσεις.
Οι κατασκευαστές: Η ομάδα αυτή των μαθητών/τριων θα κατασκευάσει τον 5ο Ελεύθερο.
Οι προγραμματιστές: Η ομάδα αυτή των μαθητών/τριων θα προγραμματίσουν στο περιβάλλον του scratch βάζοντας τις αντίστοιχες εντολές όταν οι μαθητές/τριες ακουμπούν το ανάλογο ερέθισμα – στοιχείο.

(Όλοι οι ρόλοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα δουλεύουν διεπιστημονικά για τη συνοχή όλης της ομάδας)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

https://makeymakey.com/ : 75€

– πλαστελίνη: 3€

 

Αναφορές

Γωνίδα, Ε. & Μαρκουλής, Δ. (1998). Κοινωνικο – γνωστική ανάπτυξη (436). Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ιωάννου, Μ., & Μπράτιτσης, Θ. (2017). Πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M στο νηπιαγωγείο: μια πρώτη διερεύνηση. Στο Αρχικά Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης & Χ. Παναγιωτακόπουλος(επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σ.σ. 747-757). Αθήνα: AΣΠΑΙΤΕ.

Ματσαγγούρας, Ηλίας (1998). Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης. Αθήνα: Γρηγόρης.

Σιβροπούλου, Ρ. (2003). Ταξίδι στον κόσμο των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών : – θεωρητικές και διδακτικές διαστάσεις. Αθήνα : Μεταίχμιο, c2004.

Παπουτσή, Α. (2019). Η συσκευή απτής διεπαφής “Μakey Makey” στην διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο Δημοτικό Τ(Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Παπουτσή, Α, Φωκίδης, Ε. (2019). Χρησιμοποιώντας Makey-Makey για τη διδασκαλία στοιχείων του ηλεκτρισμού σε μαθητές δημοτικού. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση ερευνητικού προγράμματος. Educationext 1(2), 63-79. Ανακτήθηκε από http://opensimserver.aegean.gr/publications/2019_paper_Papoutsi_Fokides_GR.pdf

ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. (2003). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο.
Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., ΦΕΚ 304Β/13-03-2003.

Collective, B. S. M., & Shaw, D. (2012). Makey Makey: Improvising tangible and nature-based user
interfaces. Proceedings of the sixth international conference on tangible, embedded and embodied
interaction (pp. 367–370)

Deck, A., Moyer, A. ( 2018). Makey Makey Educator’s Guide. e International Technology and Engineering Educators Association (ITEEA).Ανακτήθηκε από https://cdn.shopify.com/s/files/1/0162/8612/files/Makey_Makey_Educators_Guide.pdf?16481577170705338427

Malecha, Elise, “The Role of Environmental Education in Steam Education” (2020). School of Education Student Capstone Projects. 463. https://digitalcommons.hamline.edu/hse_cp/463

Rogers, Y., Paay, J., Brereton, M., Vaisutis, K. L., Marsden, G., & Vetere, F. (2014). Never too old: Engaging
retired people inventing the future with MaKey MaKey, in Proceedings of the SIGCHI Conference on
Human Factors in Computing Systems, Toronto, Ontario, Canada, pp. 3913–3922.

Siemon, D., Plaumann, R., Regenberg, A., Yuan, Y., Liu, Z., & Robra-Bissantz, S. (2016). Tinkering for
creativity: An experiment to utilize MaKey MaKey invention kit as group priming to enhance collabo-rative creativity.

 

Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου

Στην Α’ φάση (1 ΜΗΝΑΣ) τα παιδιά βλέπουν στην αυλή του σχολείου τους ένα κλουβί κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Πηγαίνουν να το ανακαλύψουν και να δούνε το περιεχόμενό του. Είναι μία ποδιά ενός καλλιτέχνη με ένα σημείωμα που γράφει ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 5 . Κάνουν υποθέσεις για το ποιοι είναι “ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 5”. Σιγά – σιγά αποκαλύπτονται μέσα από τα έργα τους. Οι ελεύθεροι 5 είναι οι μασκότ της τάξης: ένα πινέλο, μία φωτογραφική μηχανή, μία σπάτουλα, ένα μολύβι και ο πέμπτος είναι ο άγνωστος της παρέας που δε θα εμφανιστεί στους μαθητές. Οι υπόλοιποι τέσσερις ελεύθεροι εμφανίζονται σταδιακά αποκαλύπτοντας πρώτα στοιχεία σχετικά από την αντίστοιχη τέχνη τους τα οποία αφήνουν μέσα στις τσέπες της ποδιάς. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την έννοια της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Είτε μέσα από πίνακες ζωγραφικής είτε μέσα από αγάλματα είτε από φωτογραφίες είτε από ποιήματα και λογοτεχνικά κείμενα και τα αφήνουν μέσα στις τσέπες της ποδιάς. Στη συνέχεια αποκαλύπτονται ένας – ένας οι ελεύθεροι 5. Το πινέλο με το όνομα «Ευγενία Ντελακρουά» από την τέχνη της ζωγραφικής, η φωτογραφική μηχανή με το όνομα «Νέλλη» από την τέχνη της φωτογραφίας, η σπάτουλα με το όνομα «Άιφελ» από την τέχνη της γλυπτικής και το μολύβι με το όνομα «Ρήγας» από τη λογοτεχνία.

 

Όταν οι μαθητές ανακαλύπτουν το κλουβί που στο εσωτερικό του βρίσκεται η ποδιά.

 

Οι Ελεύθεροι 5 αποκαλύπτουν σιγά σιγά στοιχεία από τις τέχνες τους.

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα του ιστογράμματος για να δείτε όσα έργα ανακάλυψαν και γνώρισαν οι μαθητές/τριες :

Ιστόγραμμα με όλα τα έργα τέχνης που γνώρισαν οι μαθητές.

 

Επίσης επαναλήφθηκε εξ αποστάσεως η παρουσίαση έργων την περίοδο της καραντίνας για να ακολουθήσουν διαδικτυακές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που έγιναν είναι να “ζωντανέψουν” την ελευθερία με ζωγραφιές – έργα που αποτυπώνουν την ελευθερία και η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου. Ακολουθούν έπειτα από το βίντεο παρουσίασης των έργων.

Οι δύο μασκότ του έργου παρουσιάζουν έργα για την ελευθερία και ζητάνε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν έργα ζωγραφικής για την ελευθερία.

 

 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν για την ελευθερία και “ζωντανεύουν” τις ζωγραφιές τους.

 

Οι δύο μασκότ του σεναρίου παρουσιάζουν αγάλματα – ήρωες για την ελευθερία και ζητάνε από τα παιδιά να φτιάξουν το δικό τους άγαλμα – ήρωα.

 

Οι μαθητές/τριες μετά από τη γνωριμία με όλα τα έργα αποφάσισαν να φτιάξουν το δικό τους ψηφιακό μουσείο με τρεις αίθουσες. Η μία είχε ζωγραφιές για την ελευθερία, η άλλη αγάλματα και στον αύλειο χώρο είχε φωτογραφίες. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να περιηγηθείτε στο μουσείο.

Τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό μουσείο εκθέτοντας τα αγάλματά τους, τα έργα ζωγραφικής τους και τις φωτογραφίες για την ελευθερία.

 

Στη Β’ Φάση (2 ΜΕΡΕΣ) οι ελεύθεροι 5 μέσα σε μία τσέπη της ποδιάς του καλλιτέχνη αφήνουν ένα σημείωμα που γράφει “ΜΟΥΣΙΚΗ”. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ο πέμπτος ελεύθερος είναι ένας μουσικός. Παράλληλα ένα παιχνίδι στο διαδραστικό πίνακα αποκαλύπτει την τοποθεσία που  πρέπει να επισκεφτούν για να εμπνευστούν τη μορφή που θα έχει ο πέμπτος ελεύθερος, ο μουσικός. Με το λογισμικό wordwall τα παιδιά  απαντούν σωστά στις ερωτήσεις της κάθε κάρτας ώστε να γυρίσει όψη και αποκαλύπτεται η τοποθεσία την οποία θα επισκεφτούν. Η τοποθεσία είναι ένας πύργος ο οποίος βρίσκεται στο χωριό Εμπόριο, νομός Κοζάνης και είναι αντίγραφό του πύργου του Γαλατά. Είναι στον ιερό ναό του Άγιου Μηνά και επικοινωνεί υπόγεια με την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, αντίγραφο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

 

 Τα παιδιά βρίσκουν το χαρτάκι που γράφει ότι ο 5ος Ελεύθερος είναι μουσικός.

 

Πατήστε πάνω στην παρακάτω παιχνίδι για να παίξετε το παιχνίδι με τις κάρτες που οδήγησε τα παιδιά στην τοποθεσία για να εμπνευστούν και να φτιάξουν τον 5ο ελεύθερο.

Παιχνίδι με κάρτες στον διαδραστικό πίνακα που αποκαλύπτεται η τοποθεσία η οποία θα εμπνεύσει τα παιδιά για να κατασκευάσουν τον 5ο ελεύθερο.

 

Βίντεο που προϊδεάζει τα παιδιά για την πέμπτη τέχνη και την τοποθεσία που πρέπει να επισκεφτούν για να εμπνευστούν στον πέμπτο ελεύθερο.

 

Στη Γ’ Φάση (1 ΜΗΝΑΣ) τα παιδιά επισκέπτονται τον πύργο ο οποίος βρίσκεται στον ιερό ναό του Άγιου Μηνά και παίρνουν πληροφορίες για αυτόν. Αφού τον γνωρίσουν συνδυάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει από τις τρεις πρώτες φάσεις και κατασκευάζουν τον πέμπτο ελεύθερο. Ο βασικός σκελετός του πέμπτου ελεύθερου είναι ο πύργος ενώ τριγύρω του τον περικλείουν στοιχεία με πλαστελίνη που ταυτίζουν τα παιδιά με την ελευθερία. Αυτά είναι: Βαρκούλες, λουλούδια, πεταλούδες, βιβλία, ουράνιο τόξο, η γη και αστέρια. Τα παιδιά αποφασίζουν να ονομάσουν τον πέμπτο ελεύθερο “Ζαμπέτα”. Ο πέμπτος ελεύθερος θα είναι η πέμπτη τέχνη που δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά σε συνδυασμό με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Η πέμπτη τέχνη, η τέχνη της μουσικής όπου οι μαθητές θα συνθέσουν ένα μουσικό κομμάτι στην επόμενη φάση, δηλαδή θα γράψουν στίχους και μουσική και θα το αναπαραστήσουν με αγώγιμα υλικά, όπως πλαστελίνες.

 

Στο βίντεο αυτό φαίνεται η επίσκεψη των παιδιών στον πύργο. Το βίντεο δημιουργήθηκε στα πλαίσια πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού μικρού μήκους ταινία “cinema διάβασες;” και απέσπασε τον πρώτο βραβείο μυθοπλασίας.

 

Τα παιδιά κατασκευάζουν τον 5ο Ελεύθερο, “Ζαμπέτας”.

Ο 5ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ – Ο ΖΑΜΠΕΤΑΣ

 

Στη Δ’ Φάση (15 ΜΕΡΕΣ) τα παιδιά συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες για την έννοια της ελευθερίας και γράφουν χωρισμένα τους στίχους του μουσικού κομματιού για την ελευθερία. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της μουσικού Σουλτάνας Παπαδημητρίου μελοποιούν και συνθέτου το μουσικό κομμάτι. Ο τίτλος του κομματιού είναι “ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ”.

Οι στίχοι του μουσικού κομματιού σε εικονόλεξο.

 

Το μουσικό κομμάτι “ΠΟΙΟΣ ΕΊΜΑΙ ΕΓΩ” , το οποίο πήρε τίτλο διάκριση στο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό “cinema διάβασες;” μικρού μήκους ταινία.

 

Στη Ε’ ΦΑΣΗ (1 ΜΗΝΑΣ) τα παιδιά συνδυάζουν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη με την πέμπτη τέχνη, τον πέμπτο ελεύθερο. Στην πέμπτη τέχνη, στην τέχνη της μουσικής, τον “Ζαμπέτα” τα παιδιά ενώνουν τα αγώγιμα υλικά με το κύκλωμα του κιτ «Makey Makey», καθώς μπορούν να άγουν μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε φορά που οι μαθητές άγγιζαν ένα αγώγιμο υλικό – ένα σύμβολο ελευθερίας που έχουν πλάσει με την πλαστελίνη σχετικό με το μουσικό τους κομμάτι, πχ μία βαρκούλα  ακούγεται από τον υπολογιστή και ο αντίστοιχος στίχος που έχουν συνθέσει και έχουν ηχογραφήσει. Όταν αγγίξουν το δεύτερο σύμβολο της ελευθερίας(αγώγιμο υλικό)  ακούγεται ο επόμενος στίχος. Η ηχογράφηση των στίχων έγινε στο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch, το οποίο είναι συμβατό και με το «Makey Makey». Τα παιδιά προγραμματίζουν βάζοντας τις εντολές στο περιβάλλον του scratch ώστε κάθε φορά που αγγίζουν ένα αγώγιμο υλικό να ακούγεται η αντίστοιχη στροφή και να σταματάει η επόμενη. Συμπερασματικά οι μαθητές έχουν συνθέσει ένα μουσικό κομμάτι της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ το οποίο ακούν αν απλά το αγγίξουν στην αναπαράσταση που του έδωσαν. Τα παιδιά βλέπουν την πέμπτη τέχνη της μουσικής να «ζωντανεύει»!

 

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το προγραμματισμό στο scratch με τις αντίστοιχες εντολές.


Ο προγραμματισμός με τις αντίστοιχες εντολές στο scratch.

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ – ΤΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ (Ε’ ΦΑΣΗ)

 Τα παιδιά προγραμματίζουν στο περιβάλλον του scratch και συνδέουν το κύκλωμα “Makey Makey” με το δημιουργήματά τους. Έπειτα πειραματίζονται, παίζουν και διασκεδάζουν με το νέο τους επίτευγμα.

 

ΔΙΑΧΥΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου παρουσιάζουν το έργο τους, καθώς και τον 5ο ελεύθερο στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.

 

Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν το έργο τους λαμβάνοντας μέρος στο μαθητικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους “cinema διάβασες;” με την ταινία “Μια ποδιά ταξιδεύει για την ελευθερία” και απέσπασε το πρώτο βραβείο μυθοπλασίας.  Συν διοργανωτές του φεστιβάλ είναι: H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η ΕΡΤ ΑΕ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση), το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –Σπίτι της Κύπρου #Ερτ

 

Το παρόν σενάριο έγινε συγγραφικό έργο από τα ίδια τα παιδιά και τυπώθηκε σε έντυπο παραμύθι για να μοιραστεί στα τοπικά βιβλιοπωλεία της περιοχής, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Το έργο έχει αναρτηθεί και στο αποθετήριο:  https://github.com/EKatsali/FREE5