ΙοΤ Κήπος στο ΕΚ Ευόσμου

ΙοΤ Κήπος στο ΕΚ Ευόσμου

Σκοπός του έργου

Στόχος της κατασκευής είναι η εφαρμογή τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) για την αποτελεσματικότερη φροντίδα των φυτών που καλλιεργούνται στο εργαστήριο φυτικής παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΕΚ Ευόσμου.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από ομάδα μαθητών και καθηγητών και καθηγητών του Τομέα Πληροφορικής του ΕΚ Ευόσμου.

Το έργο ΙοΤ-Κήπος στο ΕΚ Ευόσμου, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της αστικής κηπουρικής και συμβάλλει στην:

 • εξοικονόμηση νερού, αφού το πότισμα των φυτών θα γίνεται όταν αυτό είναι απαραίτητο και μόνο με την ελάχιστα απαιτούμενη ποσότητα νερού
 • εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εποπτείας της θερμοκρασίας στο χώρο
 • βελτίωση της παραγωγής/συγκομιδής
 • ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς οι εμπλεκόμενοι, καθηγητές και μαθητές, θα εξασκηθούν στη βέλτιστη χρήση των απαιτούμενων πόρων.

Περιγραφή

Για την πιλοτική εφαρμογή του έργου  “ΙοΤ-Κήπος στο ΕΚ Ευσόμου”, έχει κατασκευαστεί μακέτα στην οποία  τοποθετήθηκαν μικρές γλάστρες με τα αντίστοιχα καλλιεργούμενα φυτά και προσαρμόστηκαν οι αντίστοιχοι αισθητήρες και οι λοιπές ψηφιακές συσκευές.

Οι αισθητήρες αυτοί μετρούν:

 • τη θερμοκρασία, υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση του χώρου
 • την υγρασία του εδάφους
 • τη στάθμη του νερού σε δοχείο υδροπονικής καλλιέργειας

Οι ενεργοποιητές και οι υπόλοιπες ψηφιακές συσκευές είναι:

 • Ταινίες led για τη ρύθμιση του φωτισμού
 • Ανεμιστήρας για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
 • Κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών

Οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές είναι συνδεδεμένοι σε μικροελεγκτές ESP32, ενώ η κάμερα στον υπολογιστή μονής πλακέτας Raspberry Pi. To Raspberry Pi χρησιμοποιείται  επίσης ως εξυπηρετητής για την διαχείριση των συσκευών και την αποθήκευση των δεδομένων.

Για την διαχείριση των ΙοΤ συσκευών, την αποθήκευση και οπτικοποίηση των δεδομένων αξιοποιούνται οι παρακάτω τεχνολογίες ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού:

 • NodeRed για την διαχείριση των συσκευών και των δεδομένων που αυτές καταγράφουν
 • InfluxDB ως σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
 • Grafana για την οπτικοποίηση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων