ΗΛΙΑΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΞΟΝΑ

6ο ΕΚ Αθήνας
Τομέας Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής
Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: epalgravas

 

Ένα φωτοβολταϊκό πάνελ έχει βέλτιστη απόδοση όταν έχουμε κάθετη πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Με δεδομένο ότι ο ήλιος μετακινείται διαρκώς κατά την διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει, εάν θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, να περιστρέφουμε τα πάνελ ώστε να συναντούν την ηλιακή ακτινοβολία με τη μικρότερη δυνατή γωνία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αύξηση της ετήσιας ενεργειακής απόδοσης από 20% έως και 40%.

Το σύστημα που κατασκευάσαμε είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (ηλιακός ιχνηλάτης ή ηλιοστάτης ή solar tracker). Με τη βοήθεια ενός αισθητήρα και δύο κινητήρων μεταβάλουμε την κλίση του φωτοβολταϊκού πάνελ ώστε να ακολουθεί την τροχιά του ήλιου αυξάνοντας κατά πολύ την απόδοσή του.

Το σύστημά μας είναι διπλού άξονα, δηλαδή παρακολουθεί την ημερήσια κίνηση του ήλιου στον άξονα Ανατολή – Δύση  και επιπλέον μεταβάλλει τη γωνία ανύψωσης στον άξονα Βορράς – Νότος.

Ο αισθητήρας που κατασκευάσαμε αποτελείται από τέσσερις φωτοαντιστάσεις, αναγνωρίζει τη θέση του ήλιου και δίνει εντολή μέσω του Arduino σε δυο σερβοκινητήρες (ένας για τον οριζόντιο και ένας για τον κατακόρυφο άξονα) που περιστρέφουν το φωτοβολταϊκό πάνελ ώστε να συναντά την ηλιακή ακτινοβολία με τη βέλτιστη γωνία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο μας στο αποθετήριο github: https://github.com/epantazi/epalgravas

Παρακολουθήστε βίντεο με την κατασκευή μας στο παρακάτω link: https://youtu.be/66oBRfuPrcw