geo-gym-psofid / roboGeo

geo-gym-psofid / roboGeo

Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Φυσικών Καταστροφών Ορεινής Δασικής Έκτασης – Έργο για τον Διαγωνισμό Ρομποτικής. Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Φυσικών Καταστροφών Ορεινής Δασικής Περιοχής Γυμνασίου Ψωφίδας ( roboGeo ) Η πίεση που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, οι πυρκαγιές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κεραυνοί, σεισμοί, κατολισθήσεις και πλημμύρες, διάβρωση των εδαφών, έλλειψη υδάτινων πόρων, τοξικά βιομηχανικά ατυχήματα, Ορυχεία ,κλπ.

Η φύση μας κτυπάει το καμπανάκι του κίνδυνου , κάτι πρέπει να κάνουμε. Τα Πάντα εξαρτώνται από την σωστή λήψη προληπτικών μέτρων τον σωστό σχεδιασμό και την οργάνωση της Πολιτείας.

Το έργο μας έχει σαν στόχο την σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση μιας φυσικής η βιομηχανικής καταστροφής.

Η Ιδέα λοιπόν της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών μας ενεργοποίησε σαν σχολείο και αποφασίσαμε στα πλαίσια 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ να ασχοληθούμε με την δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Φυσικών Καταστροφών Ορεινής Δασικής Περιοχής για την περιοχή μας την Ψωφίδα ( Τριπόταμα) η οποία αποτελεί και το όριο τριών Νομών Αχαΐας Ηλείας και Αρκαδίας .

Για να προβάλετε την παρουσίαση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

https://docs.google.com/presentation/d/1tD4eKyKr3Nw96ovnhx2Tim8nu7Ptii1i_4nsPK0t0B0/edit?usp=sharing

Για να προβάλετε βίντεο από τον προγραμματισμό ( Κατασκευή Φαναριού με arduino) πατήστε τον

παρακάτω σύνδεσμο.

https://video.sch.gr/asset/detail/f1ZrAJhq2bb8BUGiS2kfJccl/