«Μικροί δημιουργικοί επιστήμονες φροντίζουν το κλίμα!»

«Μικροί δημιουργικοί επιστήμονες φροντίζουν το κλίμα!»