Έξυπνο Σπίτι

Έξυπνο Σπίτι

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα καθημερινό νοικοκυριό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός έξυπνου σπιτιού. ” Έξυπνο σπίτι” σημαίνει σπίτι, το οποίο ελέγχεται μέσω υπολογιστή με απώτερο σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ταυτοποίηση των ενοίκων του σπιτιού είναι βασική προϋπόθεση.  Το γεγονός ότι αναγνωρίζει ο υπολογιστής τον ενοικο, αποτελεί μία πολύ πρακτική ιδιότητα του σπιτιού. 

 

Μπορεί η αναγνώριση των ενοίκων να μην αποτελεί άμεση εξοικονόμηση ενέργειας, ωστόσο αποτελεί βασική προϋπόθεση της λειτουργίας του έξυπνου σπιτιού. Όταν μπορεί να αναγνωρίσει τους ένοικους μπορεί να αναγνωρίσει τον κλέφτη ή μπορεί να αναγνωρίσει την φωτιά.