Αιολική Ενέργεια

Αιολική Ενέργεια

Η ομάδα θέλει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με τον αέρα.  Οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν περιμετρικά μιας οδού που είναι ταχείας κυκλοφορίας,  έτσι ώστε η υψηλή ταχύτητα των οχημάτων να περιστρέφει τους ενήλικες. Αυτή η κίνηση θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.