Εκπαιδευτήρια Σακκά – Συνομιλώντας με τα δέντρα

Εκπαιδευτήρια Σακκά – Συνομιλώντας με τα δέντρα

Κλιματική αλλαγή: μια πρόκληση που αφορά κύρια εμάς, τα παιδιά. Δεν την αντιλαμβανόμαστε όπως οι μεγάλοι, αλλά παρατηρούμε ακόμη και εμείς το κλίμα που αλλάζει, χρόνο με το χρόνο, με τα καλοκαίρια να μεγαλώνουν, το χειμώνα να μειώνεται, πιο έντονες βροχές και άλλα. Ακούμε λέξεις όπως «η βιωσιμότητα», ακούμε ότι αν φυτεύουμε δέντρα μπορεί να ανατρέψουμε την κλιματική αλλαγή.
Αυτά τα φαινόμενα μας οδήγησαν στην παρούσα ιδέα και πρόταση: θα θέλαμε να έχουμε έναν εύκολο τρόπο να γνωρίζουμε, να παρακολουθούμε, να «υιοθετούμε» αν είναι δυνατόν, δέντρα. Να ξέρουμε γι’ αυτά, για την ιστορία, για την υγεία τους, αν κινδυνεύουν από φωτιά, να γίνουμε αν είναι δυνατόν «φίλοι» τους. Γιατί αν κάτι το αγαπάς, μπορείς και να το προσέξεις.

Σκεφτήκαμε λοιπόν κάτι απλό: να έχουμε απλούς αισθητήρες σε δέντρα, που να συλλέγουν πληροφορίες γι’ αυτά και με μια απλή εφαρμογή να τις βλέπουμε και να κάνουμε απλές ερωτήσεις στα δέντρα.

Με την παραπάνω λειτουργία, εκτιμούμε ότι μπορεί να αυξηθεί η ευαισθησία μας για τα δέντρα. Μπορεί να βοηθήσει να φυτεύουμε περισσότερα αν μάθουμε περισσότερα για αυτά.

Η αρχιτεκτονική της λύσης είναι απλή, ενώ χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία ανοικτού υλικού και λογισμικού. Τα δε υλικά που είναι ευρέως διαδεδομένα (αισθητήρες, Arduino): αισθητήρες που μετρούν υγρασία, θερμοκρασία και θερμοκρασία. Οι αισθητήρες συνδέονται με Arduino, που μεταδίδει τα δεδομένα σε ένα dashboard του έργου.

Το δέντρο-πρωτότυπο βρίσκεται σε γλάστρα εντός του σχολείου, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν στη χρήση του. Πρόθεση είναι να επεκταθεί η χρήση του με μικρά δέντρα που θα υιοθετούν τα παιδιά και θα μεταφυτεύονται στο Δήμο Τρικκαίων προοδευτικά, μαζί με το ρομπότ της πρότασης και να διαδοθεί η χρήση του στην πόλη μας.

Γιατί όχι, να ενημερώνει και για φωτιά που βρίσκεται κοντά τους για να αντιδρά άμεσα η πυροσβεστική; (πχ. με αισθητήρα καπνού ή θερμοκρασίας; ).

Ο εξοπλισμός που χρειαστήκαμε (ανοικτό υλικό και λογισμικό) είναι:
• Αισθητήρες συλλογής δεδομένων από τα δέντρα και το έδαφος (υγρασία, θερμοκρασία κ.α.)
• Arduino για τη συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες
• Λαμπάκια για την απεικόνιση μηνυμάτων πέραν της οθόνης (πχ. σε συνθήκες αρρώστιας ή φωτιάς)
• Dashboard (Freeboard) για την οπτικοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από τους αισθητήρες
• Ασύρματο (GSM δίκτυο) για την επικοινωνία του Arduino με το Dashboard.