ΑΝΕΜΟΣ

ΑΝΕΜΟΣ

θα δημιουργήσουμε αυτοκίνητο που θα αξιοποιεί ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ηλιακή και αιολική).

θα χρησιμοποιήσουμε ηλιακό πάνες και εξοπλισμό αυτοκινήτου.