5ος Πανελληνιος Διαγωνισμος Ανοιχτων Τεχνολογιων στην Εκπαιδευση

Μαθητές και Μαθήτριες από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως και τα λύκεια της χώρας, καλούνται να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και μέσα από τον συνσχεδιασμό να βρουν βιώσιμες λύσεις σε καθημερινά ζητήματα. Με γνώμονα την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, την ανάπτυξη της συναισθηματικής επίγνωσης, παιδιά και έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να μάθουν, να μιλήσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες της πράσινης οικονομίας, της κοινωνικής ισότητας και της ανοιχτότητας.

Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες, με την πηγαία και αστείρευτη φαντασία τους, την μοναδική τους αντίληψη να συνσχεδιάσουν έργα που θα φέρουν τη δική τους προσωπική σφραγίδα αξιοποιώντας τις ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που είναι προσβάσιμο σε όλους. Τα έργα τους θα μείνουν παρακαταθήκη σε άλλους μαθητές και μαθήτριες για την εν δυνάμει επαναχρησιμοποίησή τους που αποτελεί θεμέλιο της ανοιχτότητας και της ισότητας.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών σχολείων από την Προσχολική, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ.

Στην 1η φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την ιδέα τους και την τεκμηρίωση της. Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κάποια κατασκευή αλλά η αναλυτική περιγραφή της ιδέας και του ανοιχτού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Στη 2η Φάση του Διαγωνισμού θα επιλεγούν οι καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού) οι όποιες θα κληθούν να υλοποιήσουν τα έργα τους μέχρι τις 30 Μαΐου 2023 .Στην 3η Φάση του Διαγωνισμού, η οργανωτική – επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει (σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης) τα έργα που διακρίθηκαν ανά κατηγορία τα οποία και θα παρουσιαστούν σε κεντρική εκδήλωση.

Πιθανές Κατηγορίες έργων 

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης πόρων μέσω της ενίσχυσης τη την αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, του νερού και άλλων εισροών υλικών
 • Διασφάλιση της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων του και των ροών του οικοσυστήματος.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας, μέσω της  προώθησης μιας δικαιότερης κατανομής των πόρων στην κοινωνία
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Οικολογικής Γεωργίας- Βελτίωση παραγωγής/ συγκομιδής/Αστικής κηπουρικής
 • Διαχείριση οικιακών/αστικών απορριμμάτων
 • Αγροτουρισμός
 • Πράσινη παραγωγή ενέργειας
 • Πράσινη διαχείριση νερού
 • Μέσα μεταφοράς και πράσινη μετακίνηση
 • Πράσινη κουλτούρα και κοινωνική ευαισθησία
 • Αειφορία και νέες τεχνολογίες στην ενέργεια
 • Χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών για την Προστασία του Περιβάλλοντος,