Φάσεις του Διαγωνισμού

1η Φάση του Διαγωνισμού – (μέχρι τις 31/01/2024) Υποβολή Πρότασης έργου

2η Φάση του Διαγωνισμού – Φάση Υλοποίησης

(Ημερομηνία ολοκλήρωσης 15 Ιουνίου 2024) Σ’ αυτήν την φάση οι ομάδες καλούνται να υλοποιήσουν τα σχέδια τους, να παράξουν ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό , να τεκμηριώσουν το έργο τους στο github και να δημιουργήσουν ένα μικρό βίντεο στο οποίο να εξηγούν το πώς υλοποίησαν το έργο τους. Η τεκμηρίωση, και η παρουσίαση των βημάτων κατασκευής,η αναλυτική παρουσίαση όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο και ο κώδικας θα πρέπει να ανέβουν σε αντίστοιχο αποθετήριο στο github και να σταλούν στο openedtech.ellak.gr μαζί με το βίντεο που θα παρουσιάζει και θα αιτιολογεί το έργο.

3η Φάση – Αξιολόγηση Βράβευση των  καλυτέρων έργων ανά κατηγορία

Η οργανωτική – επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει τα καλύτερα έργα ανά κατηγορία (σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης)  τα οποία θα παρουσιαστούν σε δημόσια εκδήλωση