Δήλωση συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων συμμετοχής στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ολοκληρώθηκε!

Δείτε τις ομάδες που θα συμμετέχουν στην 2η φάση εδώ