Αδυναμία συνέχισης του έργου για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών