Σύστημα ψύξης πυρηνικού αντιδραστήρα, 12 Δημοτικό Περιστερίου

Σύστημα ψύξης πυρηνικού αντιδραστήρα, 12 Δημοτικό Περιστερίου

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας είναι μια κατασκευή που φέρει το σήμα της ραδιενέργειας. Κοντά στον αντιδραστήρα υπάρχει ένας ανιχνευτής θερμοκρασίας αν διαπιστώσει αύξηση θερμοκρασίας ενεργοποιεί το σύστημα ψύξης του πυρηνικού αντιδραστήρα το οποίο αποτελείται από:

 

  • Ένα πρώτο λαμπάκι LED κόκκινο που ανάβει για την αναγγελία κινδύνου όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα όριο.
  • Ένα δεύτερο λαμπάκι LED κόκκινο που αναβοσβήνει για την ανάγκη λήψης μέτρων όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο όπου πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα ψύξης του αντιδραστήρα.
  • Aπό σύστημα ηχητικού συναγερμού που παράγεται από το arduino με τη συνάρτηση tone και εισάγεται και ενισχύεται σε ηχεία
  • Από το σύστημα ρίψης νερού που αποτελείται από δυο σωλήνες που αδειάζουν νερό πάνω στον αντιδραστήρα για να τον ψύξουν. Οι σωλήνες στρέφονται με τη βοήθεια 2 servo motors.

Η κατασκευή του συστήματος ψύξης του πυρηνικού αντιδραστήρα όπως υλοποιήθηκε από τους μαθητές της ΣΤ τάξης Δημοτικού σχολείου Περιστερίου

Αποτελείται από:

  • α) Από τον πυρηνικό αντιδραστήρα

 

  • β) από το σύστημα στήριξης σωλήνων με νερό που θα πέσει πάνω στον αντιδραστήρα για να να τον ψύξει όταν ανέβει η θερμοκρασία. Οι σωλήνες του νερού έχουν στερεωθεί στους βραχίονες 2 servo motors που θα τους στρέψουν πάνω στον αντιδραστήρα όταν ανέβει η θερμοκρασία,

 

γ) από τον πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας (control panel) του πυρηνικού αντιδραστήρα

Δείτε το βίντεο λειτουργίας της εφαρμογής συστήματος ψύξης του πυρηνικού αντιδραστήρα.

 

Δείτε εδώ το αποθετήριο της εφαρμογής που συμμετέχει στον “1ΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & PHYSICAL COMPUTING ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ”