Πράσινο Σπίτι

Πράσινο Σπίτι

Στο “Πράσινο Σπίτι” κάνουμε ενέργειες για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας.

Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο έργο για να δώσουμε ιδέες στον κόσμο ώστε να προστατεύει το περιβάλλον.

Το αποθετήριό μας βρίσκεται εδώ

Το βίντεο μας βρίσκεται εδώ

Τι μας δυσκόλεψε
1. Κάποια αντικείμενα τα σχεδιάσαμε οι ίδιοι.
2. Στην αρχή γράψαμε διαφορετικά μέρη του κώδικα ο κάθε ένας και στο τέλος έπρεπε να τα ενώσουμε. Αυτή η ένωση μας δυσκόλεψε.

Αν είχαμε κι άλλο χρόνο
1. Θα προσθέταμε δυνατότητα επιλογής εύκολης ή δύσκολης λειτουργίας (easy-hard)
2. Θα αναπτύσσαμε περισσότερο την ιστορία
3. Θα προσθέταμε κι άλλα δωμάτια, ίσως να βγαίναμε και στην αυλή

Συμμετέχοντες
Μαθητές (CoderDojo Ninjas)
Χάρης Γεωργίου (Ε’ Δημοτικού)
Άγγελος Κουλμανδάς (Δ’ Δημοτικού)
Παναγιώτης Καρακαξίδης (Ε’ Δημοτικού)

Εκπαιδευτικός (CoderDojo Mentor)
Πολυξένη Τασσιοπούλου