Έξυπνο σύστημα φωτισμού δρόμων

Έξυπνο σύστημα φωτισμού δρόμων

Ο φωτισμός των δρόμων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κατανάλωσης ενέργειας σε μια πόλη. Στο ισχύον σύστημα φωτισμού των περισσότερων πόλεων τα φώτα ανάβουν το απόγευμα και σβήνουν το πρωί. Δε  λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιήσεις στο φυσικό φωτισμό σε μια ηλιόλουστη από μια συννεφιασμένη  μέρα αλλά ούτε και η ύπαρξη ή μη κίνησης στους δρόμους. Αυτό οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας, μεγαλύτερη  εκπομπή θερμότητας και φωτορύπανση.

Οι έξυπνες πόλεις υιοθετούν συστήματα έξυπνου φωτισμού στα οποία τα φώτα ανάβουν όταν το φυσικό φως δεν επαρκεί ενώ ταυτόχρονα ανιχνεύεται κίνηση στο δρόμο. Το έργο μας προσομοιώνει ένα τέτοιο σύστημα.

Χρησιμοποιούμε ένα μικροελεγκτή Arduino, μία φωτοαντίσταση (Light Dependent Registor-LDR), αισθητήρες υπέρυθρων (infrared), λαμπάκια led και αντιστάσεις. Όταν η φωτοαντίσταση ανιχνεύσει χαμηλές τιμές στο φυσικό φως, το σύστημα έξυπνου φωτισμού ενεργοποιείται. Κάθε αισθητήρας υπέρυθρων που είναι τοποθετημένος στη βάση μιας λάμπας μπορεί να εντοπίσει την κίνηση μπροστά του. Τα δεδομένα στέλνονται στο Arduino και η αντίστοιχη λάμπα ανάβει.

Το κύκλωμα με το λογισμικό σχεδίασης Fritzing

   Για τον προγραμματισμό του Arduino χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό με πλακίδια Pictoblox.

Συμμετείχαν οι μαθητές, από το 13ο Δ.Σ. Π. Φαλήρου, Κωνσταντίνος Χονδρουδάκης και Νεκτάριος Γκίκας.

Επίσης, οι μαθητές του 8ου Δ.Σ. Π. Φαλήρου στη δημιουργία της μακέτας, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Εικαστικών Κάρολου Ρωμούση:

   Γιάννης Ζιώγας, Ναταλία Μητροπούλου, Γιώργος Καφετζόπουλος, Μίο Βρατσάνου, Ρία Δημητρακοπούλου και Αναστασία Χαλδαίου.

Το αποθετήριο του έργου:   https://github.com/8dim-pfalirou-little-programmers/smart-lighting

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής:  Θεοδώρα Θεοδωρίδου