ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ: “ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ”

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ: “ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ”

Η αρχική ιδέα.


Η πρώτη σκέψη που δημιούργησε το παρόν έργο, ήταν η απεικόνιση κάποιων δεδομένων στο φυτώριο του εργαστηρίου Γεωπονίας και ο έλεγχος κάποιων εξόδων (όπως ανεμιστήρες, ηλεκτροβάνες κτλ.) για περισσότερο έλεγχο, των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών.

Φυσικά βασικό κομμάτι του συστήματος θα ήταν η καταγραφή της εικόνας της ανάπτυξης των φυτών, έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα καταγραφής εικόνων σε σχέση με την ημερομηνία,  σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Η μία ανάγκη δημιουργεί την άλλη και το έργο άρχισε να αποκτά παρακλάδια ελέγχου όπως ο έλεγχος φωτισμού με χρονοπρόγραμμα και η καταγραφή δεδομένων από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω το ίντερνετ.

Η βασική τοπολογία του συστήματος
Οι βασικοί κόμβοι του συστήματος

Η υλοποίηση. 


Συνδεσμολογίες του βασικού control

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήσαμε,έναν υπολογιστή μέγεθος κάρτας Raspberry και τρεις  Controller, ένας για το βασικό έλεγχο και δύο με ενσωματωμένη κάμερα για την καταγραφή της ανάπτυξης του φυτωρίου. Η λειτουργία του κάθε Controller ήταν αυτόνομη και υπήρχε ασύρματη επικοινωνία όλων των κόμβων μεταξύ τους. Ο προγραμματισμός του κάθε κόμβου αλλά και τις μετατάξεις των κόμβων επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με προγραμματιστικά εργαλεία ανοιχτού κώδικα με τα οποία ήρθαμε σε επαφή για πρώτη φορά στην εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου. Η ολοκλήρωση του έργου είχε αρκετά στάδια κατασκευής επιλογή σπόρων προετοιμασία εδάφους αυτοματισμό και απαιτούσε τη συμμετοχή  του τμήματος γεωπονίας, ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας και πληροφορικής.Η εμπλοκή στο έργο των διαφορετικών τμημάτων δημιούργησε βελτίωσε τις σχέσεις τόσο το μαθητών των διαφορετικών τμημάτων όσο και τη σχέση των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς.

Τα βασικά εργαλεία software που χρησιμοποιήθηκαν.

Το αποτέλεσμα.


Το αποτέλεσμα του έργου ήταν αφενός ένας αυτοματισμός που λειτουργούσε στο θερμοκήπιο  ένα περιβάλλον προβολής δεδομένων και ελέγχου σε ένα tablet και τέλος ένα βίντεο που παράχθηκε από συρραφή εικόνων με την κατασκευή του οποίου διασκέδασαν πάρα πολύ μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

Ολόκληρο το έργο με όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης του θα το βρείτε στο Github κάνοντας κλικ εδώ

Πρώτη κάμερα

Δεύτερη κάμερα