Μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία

Μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία

Περίληψη

Το δίκτυο «μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία» αποτελείται από μια ομάδα νηπιαγωγείων της Στερεάς Ελλάδας τα οποία συσπειρώθηκαν σκοπεύοντας να δημιουργήσουν μια εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο την συνεργασία, την επικοινωνία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την απόκτηση δεξιοτήτων και την αλληλοϋποστήριξη των μελών, μέσα από την αξιοποίηση της πλατφόρμας του eTwinning. Με πλαίσιο τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τη φετινή σχολική χρονιά, τα σχολεία επεξεργάστηκαν τους τέσσερις θεματικούς κύκλους, έχοντας σαν οδηγό-εμψυχώτρια την μασκότ του ομότιτλου συνεργατικού eTwinning έργου που την υποδύθηκε μια ζέβρα.

Πιο συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουν την ιστορία της μικρής μασκότ προκειμένου να αναγνωρίσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Έτσι, το φθινόπωρο ασχολήθηκαν με την ανίχνευση του φυσικού πλούτου της περιοχής τους (Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον). Στη συνέχεια η ζέβρα, ως στοιχείο της φύσης, μετέβη την πόλη/χωριό των ομάδων με στόχο να επισκεφτεί ένα «ζωντανό» μουσείο. Στη διαδρομή προς τον τελικό προορισμό της κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προέρχονταν από το τεχνητό περιβάλλον που έχουν κατασκευάσει οι άνθρωποι (Θεματικός κύκλος Ζω καλύτερα- Ευ ζην). Από το σημείο αυτό και έπειτα, οι μαθητές εισάγονται στον τρίτο θεματικό κύκλο με τίτλο «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» που επικεντρώνεται στη STEM Εκπαίδευση και την ρομποτική στο οποίο βασίζεται και η ιδέα για τη συγκεκριμένη δράση. 

Όλες οι δράσεις που παρουσιάζονται στην συνέχεια είχαν σαν στόχο να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες των σχολικών κοινοτήτων, προάγοντας την αειφορία μέσα από την διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και την αξιοποίηση της καθημερινότητας. Τέλος, τα εργαστήρια του τρίτου κύκλου αποτέλεσαν έναυσμα για την ολοκλήρωση των δράσεων με τον κύκλο “Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη”.

Σχολεία που συνεργάστηκαν:

 • Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου (συντονιστής) 
 • 1ο Νηπιαγωγείο Λ. Αιδηψού
 • 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Αρτάκης
 • 4ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού
 • 6ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • 18ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας
 • Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου
 • Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου
 • Νηπιαγωγείο Καράβου
 • Νηπιαγωγείο Μαντουδίου
 • 2ο Νηπιαγωγείο Ερέτριας
 • Νηπιαγωγείο Λάρυμνας
 • 100ο Νηπιαγωγείο Αθήνας

 

Σκοπός & Στόχοι

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων/χωριών, μέσα από την επεξεργασία των 17 Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε οι μαθητές: 

 • να αναζητήσουν μνημεία με τη βοήθεια των γονέων τους στην περιοχή που διαμένουν
 • να κατανοήσουν την έννοια των μνημείων και να κάνουν διαχωρισμό των ευρημάτων τους
 • να δημιουργήσουν αφίσες και άλλο σχετικό υλικό με τα αποτελέσματα 
 • να ψηφίσουν το μνημείο που αντιπροσώπευσε την ομάδα τους
 • να συλλέξουν πληροφορίες μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς ή συγγενικά τους πρόσωπα
 • να συνεργαστούν σε μικρές ή μεγάλες ομάδες και να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους
 • να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για να μεταβούν εικονικά στο μνημείο (Google Maps & Google Earth)
 • να χρησιμοποιήσουν τις διαδρομές που σχεδίασαν προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους
 • να παρατηρήσουν τα προβλήματα που συνδέονται με το μνημείο και να τα καταγράψουν χρησιμοποιώντας τεχνολογικό εξοπλισμό (τάμπλετ)
 • να προτείνουν λύσεις και να εφαρμόσουν μια από αυτές
 • να κατασκευάσουν το μνημείο τους με διάφορα υλικά
 • να δημιουργήσουν μια αναπαράσταση σε μακέτα
 • να κωδικοποιήσουν τις διαδρομές και να προγραμματίσουν τα ρομπότ
 • να αφηγηθούν την ιστορία του μνημείου χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία
 • να παρουσιάσουν την περιβαλλοντική τους πρόταση στη μακέτα που έχουν δημιουργήσει και να στείλουν τα δικά τους μηνύματα
 • να αντιληφθούν την έννοια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τις λύσεις που πρότειναν
 • να φτιάξουν το δικό τους τουριστικό οδηγό και τον αλγόριθμο της οικοσυμμαχίας
 • να ανατροφοδοτήσουν τις δράσεις τους και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους
 • να κάνουν διάδοση των προϊόντων τους και 
 • να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τη διατήρηση μνημείων.

Γενικότερα, τα νήπια δούλεψαν πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα ανοίγοντας κι έναν δίαυλο επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα.

 

Μέθοδοι

Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν υποστηρίχθηκαν από μια πληθώρα μεθόδων προκειμένου να υποστηρίξουν την βιωματική μάθηση, αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο διάλογος, η συζήτηση, η έρευνα πεδίου, η εργασία σε μικρές και μεγάλες ομάδες, η ανίχνευση στοιχείων, η καταγραφή αποτελεσμάτων, ο πειραματισμός και η διατύπωση υποθέσεων, η δοκιμή και η καταγραφή των αποτελεσμάτων, η επαλήθευση των ευρημάτων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η πρόταση λύσεων, η αμφισβήτηση με την ανάπτυξη επιχειρημάτων, η μίμηση προτύπων που προάγουν την οικολογική ηθική, η αφήγηση ιστοριών σχετικών με τα μνημεία, οι συνεντεύξεις από ειδικούς, η χρήση  εξοπλισμού, οι εξορμήσεις στη φύση, η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση των δράσεων αποτελούν τη μεθοδολογία της πρότασης που βοήθησαν τους μαθητές   να   αναπτύξουν   την   επικοινωνία   και   την συνεργασία μέσα από ομαδοκεντρική μάθηση. Παράλληλα, καλλιέργησαν δεξιότητες του 21ου αιώνα αφού συμμετείχαν ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους δράσης για την προσέγγιση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Εργαλεία

Για την επεξεργασία των δραστηριοτήτων, αλλά και για την ψηφιακή αποτύπωση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα ψηφιακά εργαλεία και ελεύθερα εκπαιδευτικά λογισμικά. Η χρήση των παραπάνω υποστήριξε την καλλιέργεια του ψηφιακού εγγραμματισμού και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εμπλεκομένων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

 • Meeting Words για τη δημιουργία ενός συνεργατικού κατάλογου “Τι είναι μνημείο;”
 • Χρήση tablet και κινητών για την έρευνα πεδίου- αναζήτηση μνημείων φυσικών και πολιτιστικών
 • Google Forms για την ανατροφοδότηση της έννοιας “μνημείο” μετά τη συλλογή υλικού
 • Canva για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ψηφιακού ερωτηματολογίου
 • Artsteps για την ψηφιακή έκθεση των μνημείων
 • Google Earth Pro & Google Maps για τη χαρτογράφηση διαδρομών από τα σχολεία στα μνημεία
 • Padlet για την συγκέντρωση των χαρτογραφήσεων
 • Google Slides για την καταγραφή των ευρημάτων κατά τις επισκέψεις
 • Dotstorming για την σύγκριση των χαρτών πριν και μετά την επαφή με το μνημείο
 • Jamboard για την αποτύπωση των σχεδίων δράσης μετά την επίσκεψη των σημείων ενδιαφέροντος
 • Chatterpix για την ηχογράφηση των αξιοθέατων
 • QR generator & scanner για την κωδικοποίηση των μνημείων που μιλούν
 • Thinglink για την συνολική παρουσίαση της ιστορίας των αξιοθέατων
 • Flipsnack για την προβολή των τρισδιάστατων μακετών που παρουσίαζαν όλες τις πληροφορίες
 • Αξιοποίηση ρομποτικού εξοπλισμού: Beebot, Edison, Das Robot, Codey Rocky, Makey Makey, Max & Tobo, Robot Mouse, Botley 2.00
 • Genially για την δημιουργία του τουριστικού οδηγού με περιβαλλοντικά μηνύματα
 • Canva για την αξιολόγηση των δράσεων

 

Τόπος διεξαγωγής 

Οι τάξεις των 13 Νηπιαγωγείων που συμμετείχαν στο σχέδιο μετατράπηκαν σε χώρο δημιουργικής σκέψης και υλοποίησης συνεργατικών δράσεων. Έτσι, οι μαθητές κατάφεραν να εντοπίσουν ψηφιακά την πορεία που θα ακολουθούσαν για να μεταβούν από το σχολείο τους στο αξιοθέατο που εκπροσωπούσε την ομάδα τους και στη συνέχεια σειρά είχε η φυσική επίσκεψη. Πιο ειδικά:

*το 1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού επισκέφθηκε τον ιαματικό βράχο της περιοχής 

*το 1ο Νηπιαγωγείο Λαρυμνας επισκεφθηκε την αρχαία Ακρόπολη 

*το 4ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού επισκέφθηκε τον ενετικό πύργο του χωριού

*το 18ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας επισκέφθηκε τις καμάρες Χαλκίδας (ρωμαϊκό υδραγωγείο

*το 100ο Νηπιαγωγείο Αθηνών επισκέφθηκε το μνημείο του Γιαννούλη Χαλεπά 

*το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου επισκέφθηκε το παλιό χωριό  

*το 2ο Νηπιαγωγείο Ερέτριας επισκέφθηκε το Αρχαίο θέατρο

*το 6ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας επισκέφθηκε το Λαογραφικο Μουσείο Χαλκίδας 

*το 2/θ Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, επισκέφθηκε το μνημείο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες

*το Νηπιαγωγείο Μαντουδίου επισκέφθηκε το πλατανόδασος του Κηρέα

*το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου επισκέφθηκε τον ενετικό πύργο του χωριού 

*το 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης επισκέφθηκε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

*το Νηπιαγωγείο Καράβου επισκέφθηκε τον Λιμενοβραχίονα Καράβου.

Κατά συνέπεια, ο τόπος διεξαγωγής των δράσεων ήταν τόσο οι σχολικές τάξεις των νηπιαγωγείων, όσο και οι τοποθεσίες των μνημείων/ αξιοθέατων που επισκέφθηκαν οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

*Πρώτη φάση-Συλλογή υλικού (έρευνα πεδίου, ψηφοφορία, δημιουργία εννοιολογικών χαρτών)

Η εισαγωγή στη δράση έγινε με την διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών σχετικά με την έννοια του “μνημείου”. Κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της αραχνόγραμμα, αποτυπώνοντας τις ιδέες των νηπίων. Ακολουθούν ενδεικτικές εικόνες από τις ιδεοθύελλες που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές.

  

 

Στη συνέχεια, κάθε σχολείο πρότεινε μια λέξη ή φράση προκειμένου να δημιουργηθεί ένας online ψηφιακός κατάλογος με θέμα τα “μηνμεία”, ανοιχτός για επεξεργασία, συζήτηση, μελέτη και ανατροφοδότηση σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

“Τι είναι το μημείο;”

Όλες οι ομάδες αναζήτησαν πληροφορίες τόσο σε βιβλία, όσο και στο διαδίκτυο και απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο, με ενσωματωμένες εικόνες, προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπέδωση της έννοιας του μνημείου.

Ερωτηματολόγιο “Ο θησαυρός των μνημείων”

Αποτελέσματα έρευνας

Σε συνέχεια οι μαθητές, με τη βοήθεια των γονέων και της οικογένειας τους, έκαναν έρευνα πεδίου, αναζητώντας στην περιοχή τους σημεία με φυσική ή πολιτιστική – ιστορική σημασία, είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά. Όλο το υλικό με τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκε, αποτέλεσε  σημείο αναφοράς και συζήτησης για περαιτέρω διερεύνηση και εμπέδωση.

Ψηφιακή πινακοθήκη αναζητήσεων

Έπειτα κάθε σχολική ομάδα, με χρήση συγκεκριμένου ψηφιακού εργαλείου, πραγματοποίησε διαδικτυακή ψηφοφορία, επιλέγοντας και εστιάζοντας σε ένα αντιπροσωπευτικό μνημείο της περιοχής τους. Παράλληλα συγκέντρωσε και κατέγραψε, μέσω ιδεοθύελλας, τις πληροφορίες που ήδη γνώριζαν τα παιδιά γι΄αυτό, σε έναν εννοιολογικό χάρτη, για οπτικοποίηση της γνώσης. 

 

*Δεύτερη φάση- Επαφή με το σημείο (Google Earth, Google Maps, επαφή με το σημείο, ανίχνευση προβλημάτων)

Όλες οι ομάδες χρησιμοποιώντας  την εφαρμογή Google Earth Pro εντόπισαν  τα μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή τους (εκείνα που είχαν δει στις φωτογραφίες που έφεραν στην προηγούμενη φάση, αλλά και άλλα καινούργια). Η εφαρμογή τους μετέφερε εικονικά σε αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την διαδρομή, αλλά και τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να συναντήσουν. Η ψηφιακή ξενάγηση προς το μνημείο που εκπροσωπούσε κάθε ομάδα αποθηκεύτηκε και με την βοήθεια εργαλείων της εφαρμογής αποτυπώθηκε σε βίντεο. Για τη συλλογή του υλικού χρησιμοποιήθηκε ένας ψηφιακός τοίχος.

Το χάρτη τον πραγματικό τώρα θα τον κάνω ψηφιακό (με ένα tablet ή ένα κινητό)

Έπειτα, με το εργαλείο Google Maps οι ομάδες σχεδίασαν ηλεκτρονικά την διαδρομή που θα ακολουθούσαν για να φτάσουν στο σημείο ενδιαφέροντος, την εκτύπωσαν και την αναπαρέστησαν ομαδικά ή ατομικά σε χαρτί ώστε να αποτελέσει χάρτη-οδηγό για τη δια ζώσης επίσκεψη στο μνημείο. Οι μαθητές κατά την διάρκεια του περιπάτου παρατήρησαν, συζήτησαν, ερεύνησαν, ανακάλυψαν  προβλήματα στην διαδρομή, αλλά και στον χώρο του αξιοθέατου. Για να συλλέξουν λεπτομέρειες χρησιμοποίησαν τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως τάμπλετ ή κινητά.

Η επιστροφή στο νηπιαγωγείο βρίσκει τις ομάδες να καταγράφουν και πάλι την πορεία που ακολούθησαν, εμπλουτισμένη αυτή την φορά με περισσότερες πληροφορίες.

Με μολύβι και χαρτί τη διαδρομή του χάρτη θα σας δείξω στη στιγμή!

Ως αποτέλεσμα η δημιουργία μιας ακόμα παρουσίασης που περιλάμβανε την έρευνα πεδίου κοντά στο μνημείο.

“Προς το μνημείο μου προχωρώ και στη διαδρομή μου βρίσκω χίλια δυο”

 

*Τρίτη φάση- Εμπλουτισμός γνώσεων (συνέντευξη, επαλήθευση προβλημάτων)

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων και μετά την επιστροφή των παιδιών από τις επισκέψεις τους στα μνημεία, οι ομάδες προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναζήτησαν περαιτέρω πληροφορίες μέσα από συνεντεύξεις. Στόχος ήταν η σύγκριση των προβλημάτων που εντόπισαν κοντά στο αξιοθέατο με αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν. Έτσι, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, ντόπιοι κάτοικοι και ειδικοί γίνονται συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι γνώσης. Οι συζητήσεις έλαβαν χώρα είτε στο χώρο των νηπιαγωγείων, είτε μέσω διαδικτύου, με τα προσκεκλημένα πρόσωπα να εξιστορούν όσα γνωρίζουν για την ιστορία των μνημείων. Μέσα από τις ερωτήσεις που έθεσαν οι μαθητές διεύρυναν τις γνώσεις τους και έλυσαν αρκετές από τις απορίες που είχαν. 

*Τέταρτη φάση- Σχέδιο δράσης

Σε αυτή τη φάση, μετά από τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για τα προβλήματα στο χώρο των μνημείων, οι ομάδες συζήτησαν και δημιούργησαν ένα σχέδιο δράσης στο οποίο πρότειναν λύσεις. Για παράδειγμα, για την διαχείριση των απορριμμάτων πρότειναν την ανακύκλωση ή κομποστοποίηση, για την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας είχαν ως πρόταση τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Επίσης, για τη δυσκολία πρόσβασης στα μνημεία πρότειναν την τοποθέτηση σήμανσης. Από την άλλη πλευρά, για την έλλειψη πρασίνου ανέφεραν τη δημιουργία κήπων ή για την ύπαρξη αγριόχορτων των καθαρισμό των χώρων ως προληπτική ενέργεια για τις φωτιές. 

Στη διαδρομή μου βρήκα προβλήματα πολλά και πρέπει όλα να τα λύσω σωστά!

 

*Πέμπτη φάση- Μακέτα (κατασκευές μνημείων, διαδρομές)

Ακολούθως, κάθε σχολείο δημιούργησε μία τρισδιάστατη μακέτα του μνημείου του και του περιβάλλοντος χώρου, συμπεριλαμβανομένου των σημείων προς βελτίωση για την περιοχή αυτή. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν αποκλειστικά ανακυκλώσιμα υλικά για την κατασκευή. Πέραν αυτού, τα νήπια στα βίντεο που δημιούργησαν αφηγήθηκαν τα ευρήματά τους και προχώρησαν στην επίδειξη τρόπων επίλυσης των ζητημάτων βασισμένα στο σχέδιο δράσης τους. Στη φάση αυτή αξιοποιήθηκε ο ρομποτικός εξοπλισμός για την υποστήριξη της δράσης. Δείτε τις μακέτες:

Μακέτες μνημείων

*Έκτη φάση- Διαδραστικός χάρτης (QR κώδικες, chatterpix, αλγόριθμος, τουριστικός οδηγός)

Στην έκτη φάση, οι μαθητές δίνουν φωνή στα μνημεία που έχουν επιλέξει να αντιπροσωπεύσουν τις ομάδες τους. Με την εφαρμογή chatterpix ζωντανεύουν τα αξιοθέατά τους δημιουργώντας ένα βίντεο το οποίο αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής και χρήσης τους. Επίσης, στο τέλος κάθε αφήγησης αποκαλύπτονται μηνύματα για τη μετάβαση στο επόμενο μνημείο. Το συγκεκριμένο υλικό συγκεντρώνεται σε μια πολυμεσική αφίσα.

Ας ακούσουμε όλοι μαζί, το ΜΝΗΜΕΙΟ τι έχει να μας πει!

Στο επόμενο στάδιο, οι ομάδες κωδικοποιούν τα συγκεκριμένα βίντεο προκειμένου να δημιουργήσουν ένα διαδραστικό χάρτη με QR κώδικες. Ο χάρτης αυτός αποτελεί ένα νέο ερέθισμα για τα νήπια τα οποία προσπαθούν να ακολουθήσουν τα σωστά βήματα για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή χρησιμοποιώντας τον τεχνολογικό και ρομποτικό εξοπλισμό τους. Πιο ειδικά, οι μαθητές έχουν σαν αποστολή να σκανάρουν τους κώδικες και να προγραμματίσουν το ρομποτάκι τους να εκτελέσει τη σωστή διαδρομή: να ξεκινήσει από ένα Μνημείο-Αφετηρία, να περάσει από όλα τα αξιοθέατα ακολουθώντας τις οδηγίες και να φτάσει στο τελικό σημείο, συνθέτοντας τον αλγόριθμο της οικοσυμμαχίας.

Τέλος, τα βίντεο που έφτιαξαν οι μαθητές στην πέμπτη φάση τοποθετούνται ως στοιχεία στην ψηφιακή μορφή του χάρτη, δημιουργώντας έναν διαφορετικό τουριστικό οδηγό με περιβαλλοντικά μηνύματα!

Ο τουριστικός μας οδηγός με μήνυμα περιβαλλοντικό!

Αποτελέσματα

Το δίκτυο «μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία» το οποίο αποτελείται από μια ομάδα νηπιαγωγείων της Στερεάς Ελλάδας κατάφερε να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική κοινότητα  και μέσα από τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αλληλοϋποστήριξη να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει. Βασικός στόχος η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η  απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από την αξιοποίηση της πλατφόρμας του eTwinning. Η οδηγός- εμψυχώτρια ήταν μια ζέβρα, με την βοήθεια της οποίας οι μαθητές εισήγαγαν την εκπαιδευτική ρομποτική στην μαθησιακή διαδικασία, προωθώντας τη STEAM Εκπαίδευση μέσα από την επεξεργασία του τρίτου θεματικού κύκλου «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν είχαν σαν κύριο στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, αλλά και την εμπλοκή της σχολικής κοινότητας. Τα νήπια μέσα από την έρευνα πεδίου, τη χρήση τεχνολογικού και ρομποτικού εξοπλισμού και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων κατάφεραν να αποσαφηνίσουν την έννοια των φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων και να προτείνουν λύσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων που ανακάλυψαν στην περιοχή τους. Το δίκτυο προσέγγισε την “αειφορία” με την υλοποίηση διεπιστημονικών δράσεων, αλλά και την σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

 

Αξιολόγηση

Η ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων ήταν συνεχής και δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια που ευνοούσαν την εμπέδωση της νέας γνώσης (Escape Room, Scratch Jr).

Παράλληλα, στις σελίδες του eTwinning υπήρχε σχολιασμός των δράσεων από όλες τις ομάδες. Η τελική αξιολόγηση είχε δυο μορφές: α) την ψηφοφορία των μαθητών για την ανάδειξη του αγαπημένου τους εργαστηρίου και β) την παρουσίαση της ανάλυσης SWOT από τους εκπαιδευτικούς.

Διάχυση

Η διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου από τα 13 νηπιαγωγεία της Στερεάς Ελλάδας έγινε μέσω των παρακάτω τρόπων:

 • Επίσημοι ιστότοποι των σχολείων:

https://blogs.sch.gr/niplouaid/

https://blogs.sch.gr/1niplarymnfth/

https://blogs.sch.gr/4nipvasil/

https://100nipiagogeioathinon.blogspot.com/

https://blogs.sch.gr/nipneo/

https://blogs.sch.gr/2niperetr/

https://blogs.sch.gr/6nipchalk/

https://blogs.sch.gr/nipagkonstfth/

https://blogs.sch.gr/mantelouma/

https://blogs.sch.gr/akitsiou/author/akitsiou/

https://blogs.sch.gr/nipmantoud/

https://blogs.sch.gr/2nipnartak/

https://blogs.sch.gr/nipkarav/

https://blogs.sch.gr/nipavlon/

 • Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των σχολείων(Facebook Νηπιαγωγείων: Λάρυμνας, Ερέτριας, 6ου Χαλκίδας, 2ο Αρτάκης και Αγίου Κωνσταντίνου)
 • Δημοσιεύσεις σε: α) Ηλεκτρονικές εφημερίδες: http://apopsignomi.blogspot.com/2022/05/4o.html#more και https://eviathema.gr/evoianews/to-4o-nipiagogeio-vasilikoy-symmetechei-ston-4o-panellinio/69451/, β) ειδησεογραφικό σάιτ: http://www.eviatopblog.gr/2022/05/4-4.html#more
 • Ενημέρωση των γονέων με επιστολές και οδηγίες για την συμβολή τους στο πρόγραμμα
 • Προώθηση των δράσεων στην τοπική κοινότητα με διαμοιρασμό φυλλαδίων ή την πρόσκληση ειδικών
 • Παρουσίαση των δράσεων σε σεμινάριο που διοργανώθηκε από τις συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ STEAM – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ».

 

Επεκτάσεις

Στο τέλος, οι ομάδες αποφάσισαν για τις προεκτάσεις του σχεδίου δράσης: π.χ εξετάστηκαν οι δυνατότητες επικοινωνίας του ίδιου θέματος σε διαφορετικές γλώσσες και με αξιοθέατα άλλων ευρωπαϊκών χωρών ή την υιοθέτηση των μνημείων από τα σχολεία προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την τοπική τους κοινωνία σχετικά με τη διατήρησή τους και την καλλιέργεια του σεβασμού της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών. 

 

Επίλογος- Συμπεράσματα

Μέσα από τη συντονισμένη δράση αλλά και τη συνεργασία σε μία σύμπραξη 13 σχολείων της Στερεάς Ελλάδας, οι μαθητές κατάφεραν:

 • να καλλιεργήσουν το διάλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς η επιλογή των μνημείων έγινε μετά από ψηφοφορία
 • να εμπλουτίσουν μέσα από το παιχνίδι τις γνώσεις τους πάνω σε μνημεία–αξιοθέατα του τόπου τους, αλλά και της ευρύτερης περιοχής,
 • να βγουν έξω από το σχολείο και να αναζητήσουν οι ίδιοι την πληροφορία (μνημείου-αξιοθέατου) παίζοντας ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής και υπολογιστικής σκέψης, κωδικοποίησης και προγραμματισμού και να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς εργάστηκαν σε ομάδες, οδηγούμενοι σε μια ομαδοκεντρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • να προσφέρουν ένα λειτουργικό εργαλείο, αυτό του τουριστικού οδηγού, στην τοπική κοινότητα,
 • να ασχοληθούν με το περιβάλλον, τα προβλήματα αλλά και την προστασία του, υιοθετώντας καλές πρακτικές όπως: η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση, η κομποστοποίηση, η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, αλλά και ορθές πρακτικές κυκλοφορίας,
 • να βιώσουν έμπρακτα το κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών, να νιώσουν μέλη μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και να διαδώσουν τα αποτελέσματά της στην ευρύτερη κοινότητα
 • να κατανοήσουν την  αναγκαιότητα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού ενός τόπου.