Πως συμμετέχω στο διαγωνισμό

Για να συμμετέχει μια ομάδα στη πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει είχε υποβάλει την ιδέα της και την τεκμηρίωση της  στο λογαριασμό της ομάδας  στο github μέχρι τις 16 Μαρτίου του 2021

Αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

 • Το όνομα και την διεύθυνση email του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
 • Το όνομα και τη διεύθυνση του σχολείου ή του επικεφαλής της ομάδας.
 • Την κατηγορία- εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία θα συμμετέχετε
 • Την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας μαζί με κατάλογο εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσετε
 • Την κατηγορία στην οποία θα συμμετέχετε
 • Το σύνδεσμο στο αποθετήριο στο github που θα έχετε δημιουργήσει (Σε αυτή τη φάση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την αναλυτική περιγραφή της πρότασης σας – ή και ότι άλλα σχέδια έχετε διαθέσιμα)
 • Σε όλες οι προτάσεις των ομάδων που θα επιλεγούν για υλοποίηση, θα χορηγηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή τους και θα απονεμηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες

Δείτε ένα βίντεο με την συμπλήρωση της αίτησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Οριστική υποβολή υλοποιημένων έργων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021
  • Ανακοίνωση έργων που πρώτευσαν ανά κατηγορία 15/10/2021